OFFENTLIG PROCEDUREFORTEGNELSE

HOBBY-WOHNWAGENWERK
ING. HARALD STRIEWSKI GMBH

Ifølge § 4g (2) i BDSG (den tyske lov om databeskyttelse) skal den ansvarlige for databeskyttelsen på anmodning stille de i § 4e punkt 1 nr. 1 til 8 i BDSG fastlagte oplysninger til rådighed for enhver. Denne forpligtelse har vi nu opfyldt.

1. Ansvarligt sted

Firma: Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Vej: Harald-Striewski-Straße 15
By: D-24787 Fockbek

Telefon: 04331 - 6060
Fax: 04331 - 606430
info[at]hobby-caravan.de
www.hobby-caravan.de

2. Indehavere, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller andre ledere, der er udpeget lovmæssigt eller efter virksomhedens vedtægter

Person: Harald Striewski
Funktion: Direktør

Person: Bernd Löher
Funktion: Direktør

Person: Holger Schulz
Funktion: Direktør 

3. Personer, der er ansvarlige for ledelsen af databehandlingen

Person: Harald Striewski
Funktion: Leder

Person: Bernd Löher
Funktion: Leder

Person: Holger Schulz
Funktion: Leder 

4. Oplysninger om den ansvarlige for databeskyttelsen

Person: Frank Berns
Telefon: 04621 – 8526460
fb[at]konzept17.de

5. Formålet med indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af data

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH’s forretningsaktiviteter omfatter produktion og salg af campingvogne, autocampere og kassevogne. Hovedformålet med dataindsamlingen, -behandlingen og -brugen er følgelig at afvikle leveringsaftaler med vores handelspartnere. Sekundære formål er specielt personaleadministration inkl. lønafregninger, opfyldelse af lovmæssige forpligtelser til social sikring, tidsregistreringssystemet samt leverandøradministration. 
Herunder hører: Ordreafvikling, salgsstyring, pleje og opsøgning af nye handelspartner(e), finansbogholderi, lønadministration, ordreafgivning med leverandøradministration og garantiafvikling, deadline-administration, gennemførelse af adgangskontroller og videoovervågning som sikkerhedsforanstaltning (mod hærværk, indbrud eller andre strafbare handlinger).

6. Retsgrundlag for dataindsamling, -forarbejdning eller -anvendelse

Grundlaget er opfyldelse af forretningsformål med kontraktligt grundlag. Dataindsamling, -forarbejdning og -anvendelse udføres med de foranstående angivne formål (se punkt 5).

7. Persongrupper, som disse data eller datakategorier vedrører

Handelspartnere 
Leverandører / serviceudbydere
Medarbejdere
Ansøgere
Samarbejdspartnere

8. Modtagere eller kategorier af modtagere, som dataene kan meddeles

Interne steder, som deltager i de pågældende forretningsprocesser. Offentlige steder, som modtager data på grund af lovmæssige forskrifter. Eksterne ordretagere (leverandører af serviceydelser), kreditinstitutter (lønudbetalinger, betalingstrafik som en del af kontrakterne), leverandører og producenter til opfyldelse af leveringskontrakter. 

9. Standardperioder for sletning af data

Dataene slettes, efter at de lovmæssige eller kontraktlige opbevaringsperioder er udløbet, såfremt de ikke er nødvendige mere til at opfylde de formål, der er nævnt under ciffer 5. Data, som ikke er omfattet af en opbevaringspligt, slettes efter bortfald af de formål, der er nævnt under ciffer 5.

10. Planlagt videregivelse af data til tredje lande

En videregivelse til tredje lande finder ikke sted og er ikke planlagt.

11. Generel beskrivelse, som gør det muligt at vurdere foreløbigt, om foranstaltningerne i henhold til § 9 i BDSG, der skal garantere behandlingens sikkerhed, er passende

Medarbejderne, der er beskæftiget med behandlingen af data, har forpligtet sig skriftligt til at hemmeligholde dataene (§ 5 i BDSG). Samtlige data er beskyttet teknisk mod uautoriseret adgang(adgangskontrol), foranstaltningerne, der her er nødvendige, tilpasses løbende den tekniske udvikling. Der genereres dagligt passende sikkerhedsfiler mod tilfældig beskadigelse eller tab.