Persfoto's 2018

Alle beeldmotieven die in het persportaal ter beschikking worden gesteld, mogen uitsluitend voor perspublicaties zoals bedoeld in het persrecht gratis/kosteloos worden gebruikt. Gebruik voor commerciële doeleinden is algemeen verboden. Voor uitzonderingen is de uitdrukkelijke toestemming nodig van Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH.

The press photos of the 2019 season can be found here.