Zdjęcia prasowe

Wszelkie motywy graficzne, udostępniane w ramach portalu dla prasy, mogą być wykorzystywane wyłącznie nieodpłatnie w publikacjach prasowych w rozumieniu prawa prasowego. Wykorzystywanie komercyjne jest z zasady zabronione. Wyjątki wymagają jednoznacznego zezwolenia firmy Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH.