Byggda för ansvar

Vårt engagemang för människor och miljö

Vi är lika mycket en del av vår hembygd som vår nordtyska panerade fisk i bröd – och har varit det i över 55 år. Därför känner vi oss särskilt engagerade i människorna och naturen runt omkring oss.

Exakt vad vi gör för att skydda det som ligger oss extra varmt om hjärtat får du veta på den här sidan.

I vår hållbarhetsstrategi följer vi “triple bottom line”, modellen med tre grundpelare. Förutom ett företags ekologiska ansvar ligger fokus även på socialt och ekonomiskt engagemang. Hobby föregår med gott exempel vad gäller alla tre av dessa grundpelare.

Vårt sociala ansvar

Vi är en av de största arbetsgivarna och utbildningsanordnarna i norra Tyskland. Rättvisa löner, goda arbetsvillkor och hälsofrämjande åtgärder för våra medarbetare är en självklarhet för oss – liksom vårt engagemang mot rasism och för lika möjligheter. Med Harald Striewskis stiftelse stöder vi ett stort antal välgörenhetsprojekt, bland annat inom områdena sport, utbildning, bevarande av kulturarv och sociala frågor.

Vi förmedlar vår kunskap till nästa generation genom sex utbildningsprogram. Men vi stöder också våra nuvarande medarbetare med riktat stöd och individuella utvecklingsplaner.

En särskild hälsosektion tar hand om personalens välbefinnande – från exoskelett som hjälper till vid lyft, till sport- och träningsaktiviteter, och vaccinationsprogram för anställda och deras familjer.

Kulturupplevelser för skolungdom, en ny orgel till kyrkan, stöd till föreningar – med Harald Striewskis stiftelse visar vår företagsgrundare sitt starka engagemang för regionen Fockbek och närliggande samhällen.

Vårt ansvar för miljön

Vi använder naturresurser på ett klokt sätt och investerar i modern teknik för att minska vår energiförbrukning och utnyttja förnybara energikällor. Hållbarhet spelar en avgörande roll när vi investerar i maskiner och utrustning. Genom att använda smart teknik säkerställer vi effektiva processer, kortare avstånd och mindre avfall. Sist men inte minst bidrar våra bekväma och prisvärda fritidsfordon till att allt fler människor väljer bort flygresan till förmån för campingsemestern.

För trycksaker fokuserar vi på små upplagor och certifierat klimatneutralt tryck. Vår mässutrustning består till stor del av modulära element som kan användas flera gånger.

Vi har tagit ett viktigt steg mot miljöskydd genom att renovera avloppsledningarna på fabriksområdet. En ny oljeavskiljare är under planering. Ett portaltvättsystem kommer att minska vattenförbrukningen avsevärt i framtiden.

Aktuellt projekt: Taket på vår husbilsfabrik erbjuder idealiska förutsättningar för en solcellsanläggning. Tack vare den kan vi producera en del av den el som vi själva förbrukar med hjälp av solenergi.

Vårt ekonomiska ansvar

Vi vilar inte på lagrarna, utan utvecklar ständigt nya idéer, konstruktioner och produkter. På så sätt säkrar vi inte bara företagets framtid, utan även våra medarbetares. Med goda relationer till återförsäljare och leverantörer säkerställer vi smidiga produktionskedjor. Framåtsyftande på alla områden säkerställer Hobbys finansiella och operativa oberoende.

 

Djärvt tänkande framåt: Vi är alltid i samklang med vår samtid med nya produkter som beachy och MAXIA-serien. Det är så vi säkrar företagets framtid och förblir pionjärer inom innovation.

Med toppmoderna maskiner, den senaste tekniken och de nyaste systemen uppfyller vi våra kunders höga kvalitetskrav. Vi håller jämna steg med den ökande automatiseringen. Och skyddar vårt företag mot angrepp från hackare.

Vi är måna om att vårda våra nära kontakter med våra återförsäljare och leverantörer. Med ett nätverk av fler än 350 agenturer i hela Europa erbjuder vi våra kunder den bästa servicen – hemma och på resan.

Annat intressant:

Byggd för livet

Det senaste inom maskinteknik och ingenjörskonst möter hantverk och fingertoppskänsla. Resultatet: Husvagnar, husbilar och kompaktbilar byggda för livet. Då menar vi inte bara toppkvalitet, utan även planlösningar, utrustningsdetaljer och tekniska innovationer som gör din semester till den bästa i ditt liv. Det är inte för inte som Hobby är marknadsledande inom husvagnskonstruktion sedan många år.

Siffror, data, fakta

Låt oss tala klarspråk! Här kan du ta reda på allt om våra försäljningssiffror, produktionsfakta, utmärkelser och mycket mer.