Integritetspolicy

för Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Vi tar dataskydd på allvar

Att skydda din integritet vid hantering av personuppgifter är viktigt för oss.
När du besöker vår webbplats, lagrar våra webbservrar rutinmässigt din internetoperatörs IP-adress, webbplatsen du kom från, de webbplatser du besöker hos oss samt datum för och längd på besöket. Denna information är obligatorisk för teknisk överföring av webbplatser och säker serverdrift. Någon analys av dessa uppgifter avseende enskilda besökare görs inte.

När du skickar personuppgifter via kontaktformuläret, lagras dessa uppgifter på våra servrar i och med backup-lagringen. Dina personuppgifter används endast för att hantera dina ärenden. Dina personuppgifter behandlas strängt konfidentiellt. De lämnas inte vidare till tredje part.

Ansvarig enhet:
Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek

+49 (0)4331 - 6060
info(at)hobby-caravan.de
 

Insamling, hantering och användning av personuppgifter

Du kan alltid nyttja vårt onlineutbud utan att uppge din identitet. När du beställer varor, ställer frågor till oss, öppnar ett användarkonto eller registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommer vi be dig uppge namn, kontaktuppgifter samt ytterligare information som vi behöver av dig.

De uppgifter du lämnar använder vi för att verkställa avtal, skicka kataloger, svara på frågor, handlägga ärenden samt för att följa gällande lagstiftning.

Mer specifika personuppgifter registreras inte, om du inte ger oss ditt medgivande, t. ex. vid beställning av kataloger.

A) Endast katalogutskick: Nödvändiga personuppgifter för katalogbeställning sparas, hanteras, analyseras och lämnas vidare till katalogleverantören. Efter leverans raderas dina uppgifter, förutsatt att du inte gett ditt medgivande till att vi fortsätter använda dem.

B) Återförsäljare och ytterligare information: Utöver punkt A samtycker du till att någon av våra återförsäljare i ditt område tar personlig kontakt med dig. För detta ändamål lagras dina personuppgifter och vidarebefordras till återförsäljare i ditt område. Dessutom ger du ditt samtycke till att få ytterligare information per post eller nyhetsbrev om produktnyheter, evenemang, tävlingar, mässor, med mera. Dina personuppgifter sparas, hanteras, analyseras och lämnas därför vidare för att leverera respektive tjänster till dess du återkallar ditt medgivande.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, använder vi din e-postadress och skickar nyhetsbrevet till den. Detta medgivande kan du när som helst återkalla permanent genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Vi ger andra företag och Hobbys återförsäljare i uppdrag att utföra uppdrag och tjänster åt oss, t. ex. hantera förfrågningar, skicka nyhetsbrev, hantera beställningar och hålla i kundträffar som exempelvis Family Week, och även företagen GiroSolution AG i Frickingen och Steckhan & Peters i Harrislee/Flensburg. Dessa tjänsteleverantörer har tillgång till de personuppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag. Tjänsteleverantörerna får emellertid inte använda denna information i andra syften, utan är förpliktigade att hantera informationen enligt denna integritetspolicy samt gällande dataskyddslagstiftning.

Vi lämnar ut uppgifter om våra kunder när vi är tvungna till detta enligt lag, eller om uppgiftslämning krävs för att avtal ska kunna fullföljas, eller för att skydda våra rättigheter, våra kunders rättigheter eller tredje parts rättigheter.
 

Automatiskt sparade data som ej är personuppgifter

När du besöker våra webbplatser sparar vi i vissa fall särskild information av administrativa eller tekniska skäl. Exempel på sådan information kan vara: vilken typ och version av webbläsare som används, datum och klockslag för besöket, samt IP-adresser.

Dessa data anonymiseras dock sedan, och används endast för statistik och för att förbättra våra webb- och onlinetjänster.

Dessa anonymiserade data sparas – separerade från personuppgifter – i säkra system och kan inte härledas till enskilda personer. Det innebär att dina personuppgifter alltid är skyddade.
 

Cookies

När du besöker våra webbplatser, sparar vi eventuellt information i form av cookies på din dator. Cookies är små filer som överförs från en webbserver till din webbläsare och sparas på din hårddisk. Endast internetprotokollets adress sparas – inga personrelaterade uppgifter. Informationen som sparas våra cookies gör det möjligt för vår webbplats att känna igen dig nästa gång du besöker den, vilket underlättar för dig när du använder webbplatsen.

Naturligtvis kan du besöka våra webbsidor även utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska bli igenkänd nästa gång du besöker webbplatsen, kan du avstå från att använda cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Tillåt ej cookies”. Hur man gör hittar du i användaranvisningarna för respektive webbläsare. Om du väljer att inte acceptera cookies, kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.

Inom vårt onlineutbud används tjänster från Performance Advertising Deutschland GmbH på grund av våra berättigade intressen av analys, optimering och ekonomisk lönsamhet med vårt onlineutbud. Dessa spårnings- och styrningsåtgärder kan du när som helst välja att inte acceptera genom att inte tillåta cookies i inställningarna på din webbläsare.
 

Webbanalys

Etracker (https://www.etracker.com/datenschutz/):

Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (etracker.com) för analys av användningsdata. Vid analys används cookies som möjliggör statistisk analys av hur denna webbplats används av besökarna samt visning av användarriktat innehåll eller reklam. Cookies är små textfiler, som sparas på användarens terminalenhet av webbläsaren. Cookies från etracker innehåller ingen information som kan leda till att användare identifieras.

De data som skapas med etracker hanteras och sparas endast i Tyskland på uppdrag av denna webbplats leverantör, och lyder således under de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har opartiskt kontrollerats, certifierats och utmärkts med kvalitetssigillet ePrivacyseal för dataskydd avseende efterföljandet av dessa lagar och standarder.

Hanteringen av personuppgifter sker på rättslig grund enligt Artikel 6, punkt 1, stycke f) (berättigat intresse) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt berättigade intresse består i optimering av vårt onlineutbud och vår närvaro på internet. Eftersom våra besökares integritet är av yttersta vikt för oss, anonymiseras IP-adresserna hos etracker i ett så tidigt skede som möjligt, och inloggnings- och enhetskoder konverteras till en unik, men ej personrelaterad kod. Annan användning, samordning med andra uppgifter eller förmedling till tredje part sker inte via etracker.

Du har rätt att när som helst invända mot den häri beskrivna hanteringen av uppgifter, under förutsättning att dessa uppgifter kan kopplas till en enskild person. Att invända mot detta medför inga negativa konsekvenser för dig. Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.

Integritetspolicy för det sociala nätverket Google Plus

Denna webbplats använder den så kallade ”G +1”-knappen från det sociala nätverket Google Plus, vilket drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Knappen känns igen på symbolen ”G +1”. Om du är registrerad hos Google Plus, kan du visa ditt intresse för vår webbplats och dela innehåll från vår webbplats på Google Plus med ”G +1”-knappen. I detta fall sparar Google både informationen som du har gett ett ”G +1” och även information om webbplatsen som du har besökt. Ditt ”G +1” kan eventuellt visas tillsammans med ditt namn (ev. även med foto – förutsatt att sådant finns) hos Google Plus på andra Google-tjänster, som Googles söktjänst eller din Google-profil. Syfte med och omfattning av insamling av, samt vidare hantering och användning av personuppgifter via Google, samt dina rättigheter avseende detta och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i Googles sekretesspolicy.
 

Användning av ikoner för sociala medier

För att förhindra att data överförs till tjänsteleverantörer som t. ex. Facebook, Google, Pinterest eller YouTube utan din vetskap, använder vi en 2-klickslösning för sociala mediers delningssymboler. Detta förhindrar att personuppgifter lämnas vidare till enskilda sociala plugins redan när man går in på webbplatsen, utan först och endast då du klickar på ett av plugin-objekten för respektive sociala nätverk. Först då överförs eventuellt data till respektive tjänsteleverantör och sparas där.
 

Inbäddning av YouTube-klipp

Vi har bäddat in YouTube-videor som finns sparade på www.youtube.com i vårt onlineutbud, och som kan spelas upp direkt på vår webbplats. Alla videor är inbäddade i ”utökat dataskyddsläge”, d.v.s. att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube, om du inte spelar upp videorna. Först när du spelar upp videorna överförs uppgifter. Vi kan inte påverka denna överföring.

Mer information om syfte med och omfattning av uppgiftsinhämtning och -hantering hos YouTube hittar du i följande förmedlade integritetspolicyer. Där får du också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter gällande detta för att skydda din integritet.

YouTube LLC med huvudsäte på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
 

Kontaktformulär / Frågor / E-postkontakt

På vår sida kan du ställa frågor via kontaktformulär och e-post. Dina uppgifter (frågans innehåll, ev. bifogade filer, ev. chassinummer och datum) inklusive dina angivna kontaktuppgifter (titel, förnamn, efternamn, adress (frivilligt), telefonnummer (frivilligt) och e-post) sparas då hos oss på Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, för att vi ska kunna hantera din fråga samt i händelse av följdfrågor.

För att vi ska kunna behandla ärenden gällande missnöje med en produkt eller tjänst, eller en skadeanmälan från dig, kommer vi, Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH, att lämna dina kontaktuppgifter vidare till en ansvarig Hobby-återförsäljare, om så krävs. Om du inte ger ditt medgivande till detta, ber vi dig att uttryckligen påtala detta i ditt meddelande.

Krypterad överföring av data kan inte garanteras och vi ber er därför att inte skicka konfidentiell information via kontaktformuläret.
 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare samt tjänsteleverantörer är skyldiga att följa gällande dataskyddslagstiftning. Vid de tillfällen då vi samlar in och hanterar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Det innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder utvecklas och förbättras hela tiden och våra integritetspolicyer revideras kontinuerligt. Försäkra dig om att du har den senaste versionen.
 

Ändringar i våra integritetspolicyer

Vi förbehåller oss rätten att ändra i våra integritetspolicyer om detta skulle vara nödvändigt på grund av ny teknik. Försäkra dig om att du har den senaste versionen. Om grundläggande ändringar utförs i denna integritetspolicy, informerar vi om dessa ändringar på vår webbplats.
 

Rätt till information/invändning

Kontakta oss när som helst om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter vi sparar. Dessutom kan du när som helst återkalla ditt medgivande till oss att samla in och hantera dina personuppgifter. I båda fall vänder du dig direkt till oss. Alla intressenter för och besökare på vår webbplats når oss vad gäller frågor om dataskydd på följande adress:

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby

+49 (0)4621 8526460
mail(at)konzept17.de

 

Version: 2018-11-30