Integritetspolicy

för Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Information om inhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter till den registeransvariga

I den här integritetspolicyn redogör vi för vilken typ av behandling av dina personuppgifter (hädanefter ”uppgifter”) vi utför, i vilken utsträckning detta sker och i vilket syfte, i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster samt inom ramen för vårt online-erbjudande samt de webbplatser, funktioner eller innehåll som är förknippade med detta liksom fall av extern närvaro på webben, som t.ex. vår sociala medieprofil (allt detta går hädanefter under beteckningen ”online-erbjudandet”). Med tanke på den använda terminologin, som t.ex. ”behandling” eller ”registeransvarig” hänvisar vi till definitionerna i art. 4 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du anpassa dina cookie-inställningar

Registeransvarig

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
+49 (0)4331 - 6060

info[at]hobby-caravan.de
Impressum: https://www.hobby-caravan.de/impressum/

 

Datatillsynsman

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby
Telefon: +49 4621 530 40 50
E-Mail: mail[at]konzept17.de  

 

 

Registrering av uppgifter i samband med besök på vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informativt syfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller skickar uppgifter till oss på något annat sätt, inhämtar vi endast den typen av uppgifter som överförs av din webbläsare till vår server (”så kallade server-loggfiler”). I samband med att du öppnar vår webbplats inhämtar vi följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga, för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Besök på vår webbplats
 • Datum och tid när webbplatsen användes
 • Mängd skickade uppgifter i byte
 • Källa/hänvisning, den webbplats som användes för att komma till sidan
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (eventuellt i anonymiserad form)

Uppgifter behandlas enligt art. 6.1f i GRDP utifrån vårt legitima intresse av att förbättra vår webbplats stabilitet och funktioner. Uppgifterna skickas varken vidare eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid möjligheten att kontrollera server-loggfilerna i efterhand om det skulle finnas konkreta omständigheter som tyder på olaglig användning.

 

Kontakt

När du tar kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) behandlar vi dina användaruppgifter för att hantera kontaktbegäran enligt art. 6.1b (inom ramen för avtalsförhållanden/förhållanden innan avtal har ingåtts), art. 6.1f (övriga förfrågningar) i GDPR. Härvidlag utgörs det legitima intresset av fullständig behandling och svar på din förfrågan. Användaruppgifterna kan sparas i ett Customer-Relationship-Management-system (”CRM-system”) eller i något jämförbart system där man hanterar förfrågningar.

Vi raderar förfrågningar så fort de inte är relevanta längre, vidare gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

 

Hosting och försändelse av e-post

Med hjälp av de hosting-tjänster som vi använder oss av kan vi tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datalagringskapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, försändelse av e-post, säkerhetsservice samt tekniskt underhåll som vi använder oss av för att kunna tillhandahålla det här online-erbjudandet.

Härvidlag behandlar vi eller vår hosting-leverantör kunduppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, avtalsmässiga uppgifter, användaruppgifter, meta- och kommunikationsuppgifter för kunder, personer som är intresserade av eller tar del av det här online-erbjudandet på grundval av våra legitima intressen av att kunna tillhandahålla det här online-erbjudandet på ett effektivt och säkert sätt enligt art. 6.1f i GDPR.

 

KARTSYSTEM

Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva och landsbundna kartor varigenom man kan ta del av geografisk information. När du använder den här tjänsten visas vår geografiska placering och det blir vid behov lättare att köra till oss.

Redan när du öppnar de undersidor där Google Maps karta finns skickas uppgifter om hur du använder vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du har använt för att logga in eller om det inte finns något användarkonto. Om du redan är inloggad på Google tilldelas ditt konto dina uppgifter direkt. Om du inte önskar att din profil används för tilldelning på Google ska du logga ut innan knappen aktiveras. Google sparar dina uppgifter (till och med för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och analyserar dessa. Den här typen av analys genomförs i synnerhet enligt art. 6.1f i GDPR på basis av Googles legitima intresse av att integrera personanpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot att den här användarprofilen skapas och du måste i så fall kontakta Google.

Google LLC, som har sitt huvudkontor i USA, är certifierat för EU-USA-överenskommelsen om skydd av uppgifter ”Privacy Shield” varigenom man kan garantera att den skyddsnivå som gäller för uppgifter inom EU iakttas.

Om du inte godtar att dina uppgifter kommer att skickas till Google i samband med att du använder Google Maps har du även möjlighet att fullständigt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av programmet JavaScript i webbläsaren. I så fall kan du inte använda Google Maps och därmed kartvisningsfunktionen på den här webbplatsen.

Gå till https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, för att ta del av Googles användarvillkor och till https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html för att läsa användarvillkoren för Google Maps.

På Googles webbplats hittar du utförlig information om skydd av uppgifter vid användning av Google Maps (”Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Integrera OpenStreetMap

För den här webbplatsen används API (programmeringsgränssnitt) från OpenStreetMap för att visa geografiska uppgifter. OpenStreetMap tillhandahålls av OpenStreetMap Foundation på basis av Open Data Commons (ODbL).

Du kan läsa mer om behandling och skydd av uppgifter via OSM här: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 

 

WEBBANALYSTJÄNSTER

Användning av externa tjänster

På vår webbplats använder vi oss av externa tjänster. Externa tjänster är tjänster från tredjepartsleverantörer som används på vår webbplats. Detta kan ske av olika skäl, till exempel för inbäddning av videos eller för säkerheten på webbplatsen. När dessa tjänster används vidarebefordras personuppgifter även till de olika leverantörerna av dessa externa tjänster. När vi inte har något berättigat intresse av att använda dessa tjänster så inhämtar vi före användningen ett medgivande från dig som besökare på vår webbplats. Detta medgivande kan du när som helst återkalla (art. 6.1 a GDPR).  

Analytics

För att analysera användarnas beteende behandlar vi personuppgifter från webbplatsbesökarna. Genom att utvärdera de insamlade uppgifterna kan vi sammanställa information om hur de enskilda komponenterna på vår webbplats används. På så vis kan vi göra webbplatsen mer användarvänlig. Med hjälp av analysverktygen skulle vi till exempel kunna skapa användarprofiler för att nå ut med målinriktade eller intresseorienterade reklammeddelanden, känna igen våra webbplatsbesökare nästa gång de besöker vår sida, mäta besökarnas klick-/scrollbeteende och nedladdningar, skapa heatmaps, känna igen sidöppningar, mäta hur länge besöken varar samt avvisningsfrekvensen, liksom spåra webbplatsbesökarnas härkomst (stad, land, från vilken sida besökaren kommer). Tack vare analysverktygen kan vi förbättra vår marknadsundersöknings- och marknadsföringsverksamhet.  

Vi behandlar endast uppgifterna om du har gett ditt medgivande till det (via medgivanderutan på webbplatsen). Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt medgivande (art. 6.1 a GDPR). Utan ditt medgivande sker ingen uppgiftsbehandling enligt ovanstående beskrivning. Om du återkallar ditt medgivande (till exempel via medgivanderutan eller andra funktioner på denna webbplats) så avslutar vi uppgiftsbehandlingen. Lagligheten i den behandling som genomförts fram till återkallandet påverkas inte av detta.  

Google Analytics 4 

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Analytics. Tjänsteleverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.  

När tjänsten används kan dataöverföring till tredjeland (USA) förekomma. Leverantören är certifierad enligt EU-U.S. Data Privacy Framework och erbjuder därmed en lämplig dataskyddsnivå. Du kan läsa mer i leverantörens dataskyddsinformation via följande länk: https://policies.google.com/privacy.  

På vår webbplats använder tjänsten följande cookies:  

NamnLagringstidTypSyfte
_ga400 dagar1st-Party CookieInnehåller ett slumpgenererat användar-ID. Med hjälp av detta ID kan Google Analytics känna igen återvändande användare på webbplatsen och föra samman uppgifterna från tidigare besök. 
_ga_123454400 dagar1st-Party CookieSamlar in uppgifter kring hur ofta en besökare har besökt en webbplats samt uppgifter gällande det första och senaste besöket.

                                                 
Dessutom har vi slutit ett uppdragsavtal om databehandling med Google för användningen av Google Analytics. Genom detta avtal försäkrar Google att uppgifterna ska behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen samt att skyddet av de registrerades rättigheter garanteras.  

Google Signals 

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Signals som en utvidgning av Google Analytics 4. Tjänsteleverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Den enhetsövergripande analysen av ditt användarbeteende sker endast efter ditt uttryckliga medgivande enligt art. 6.1 a GDPR. Detta gäller särskilt när du har aktiverat personanpassade annonser och har kopplat dina enheter till ditt Google-konto. Vi får endast statistik från Google och inga personuppgifter. Om du vill avsluta den enhetsövergripande analysen så kan du göra det genom att avaktivera funktionen ”Anpassade annonser” i inställningarna till ditt Google-konto. 

När tjänsten används kan dataöverföring till tredjeland (USA) förekomma. Leverantören är certifierad enligt EU-U.S. Data Privacy Framework och erbjuder därmed en lämplig dataskyddsnivå.  Du kan läsa mer i leverantörens dataskyddsinformation via följande länk: https://policies.google.com/privacy.  

Google Tag Manager  

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Tag Manager. Tjänsteleverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.  

När tjänsten används kan dataöverföring till tredjeland (USA) förekomma. Leverantören är certifierad enligt EU-U.S. Data Privacy Framework och erbjuder därmed en lämplig dataskyddsnivå. Du kan läsa mer i leverantörens dataskyddsinformation via följande länk: https://policies.google.com/privacy.  

etracker (https://www.etracker.com/):

Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (etracker.com) för analys av användaruppgifter. Vid analys används cookies som möjliggör statistisk analys av hur denna webbplats används av besökarna samt visning av användarriktat innehåll eller reklam. Cookies är små textfiler som sparas på användarens enhet av webbläsaren. Cookies från etracker innehåller ingen information som kan leda till att användare identifieras.

De data som skapas med etracker behandlas och sparas endast i Tyskland på uppdrag av denna webbplats leverantör, och lyder således under de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har opartiskt kontrollerats, certifierats och utmärkts med kvalitetssigillet ePrivacyseal för dataskydd avseende efterföljandet av dessa lagar och standarder.

Behandlingen av personuppgifter sker på rättslig grund enligt art. 6.1f (legitimt intresse) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt legitima intresse utgörs av optimering av vårt onlineutbud och vår närvaro på internet. Eftersom våra besökares integritet är av yttersta vikt för oss, anonymiseras IP-adresserna hos etracker i ett så tidigt skede som möjligt, och inloggnings- och enhetskoder konverteras till en unik, men ej personrelaterad kod. Annan användning, samordning med andra uppgifter eller förmedling till tredje part sker inte via etracker.

Du har rätt att när som helst invända mot den häri beskrivna hanteringen av uppgifter, under förutsättning att dessa uppgifter kan kopplas till en enskild person. Att invända mot detta medför inga negativa konsekvenser för dig. Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.

YTTERLIGARE GOOGLETJÄNSTER

 

Online-butik

 

 

Behandling av uppgifter i samband med öppnande av ett kundkonto eller fullgörande av avtal

Enligt art. 6.1b i GDPR inhämtas och behandlas personuppgifter när du uppger dessa i syfte att fullgöra ett avtal eller öppna ett kundkonto. Av de olika inmatningsformulären framgår vilka uppgifter som samlas in. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den registeransvarigas adress ovan. Vi sparar och använder de uppgifter som du har inlämnat för att fullgöra avtalet. När avtalet är fullständigt fullgjort eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter med tanke på skattemässiga och handelsrättsliga lagringstider för att sedan raderas när dessa tidsperioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller vi i den mån lagstiftningen tillåter har förbehållit oss rätten att fortsätta använda uppgifterna, något som vi redogör för nedan.

Insamling av uppgifter i samband med beställningar

När du vill beställa något från vår webbutik kan du välja om du endast vill ange de uppgifter som behövs för beställningen en gång (gäst) eller om du är intresserad av att skapa ett kundkonto så att dina uppgifter sparas för senare köp. Vid både registreringen och inköp i egenskap av gäst och därmed då man anger ytterligare uppgifter i vår online-butik sker allt på frivillig basis. När du registrerar dig eller gör inköp i egenskap av gäst hämtas alla de uppgifter som vi behöver för att genomföra och behandla beställningar. För att du ska kunna registrera dig krävs dessutom att du har valt ett användarnamn och ett lösenord. Detta innebär att du kan logga in lättare utan att behöva ange alla uppgifter igen. Vi sparar endast dina uppgifter för att skapa ett kundkonto som vi använder för att registrera, genomföra och behandla dina beställningar. Vi förbehåller oss rätten att behålla dina uppgifter för ytterligare beställningar. Du kan radera kundkontot när som helst. Om du inte skapar ett kundkonto sparar vi dina uppgifter i syfte att fullgöra avtalet och raderar dem så fort vi inte längre är skyldiga att spara dem enligt lag.

För att organisera beställningar och logistiken har vi anlitat OK Logistics GmbH & Co.KG, Itzehoer Straße 31-33, 24594 Hohenwestedt i egenskap av registeransvarig. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn har vi ingått ett avtal om orderhantering enligt artikel 28 i GDPR.

Överlämning av personuppgifter till leverantörer

DHL

Om varan levereras via transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) vidarebefordrar vi din e-postadress enligt art. 6.1a i GDPR till DHL innan varan levereras i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller meddela leverans förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall vidarebefordrar vi enligt art. 6.1b i GDPR endast mottagarens namn och leveransadress till DHL. Uppgifterna vidarebefordras endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I ett sådant fall är det inte möjligt att på förhand komma överens om en leveranstid med DHL eller meddela om leveransen. Det är möjligt att när som helst återkalla samtycket avseende framtiden gentemot den som uppgetts som registeransvarig ovan eller transportleverantören DHL.

UPS

Om varan levereras via transportleverantören UPS (United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) vidarebefordrar vi din e-postadress enligt art. 6.1a i GDPR till UPS innan varan levereras i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller meddela leverans förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall vidarebefordrar vi enligt art. 6.1b i GDPR endast mottagarens namn och leveransadress till UPS. Uppgifterna vidarebefordras endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I ett sådant fall är det inte möjligt att på förhand komma överens om en leveranstid med UPS eller meddela om leveransen. Det är möjligt att när som helst återkalla samtycket avseende framtiden gentemot den som uppgetts som registeransvarig ovan eller transportleverantören UPS.

GLS

Om varan levereras via transportleverantören GLS (General Logistics Systems, Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein) vidarebefordrar vi din e-postadress enligt art. 6.1a i GDPR till GLS innan varan levereras i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller meddela leverans förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall vidarebefordrar vi enligt art. 6.1b i GDPR endast mottagarens namn och leveransadress till GLS. Uppgifterna vidarebefordras endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I ett sådant fall är det inte möjligt att på förhand komma överens om en leveranstid med GLS eller meddela om leveransen. Det är möjligt att när som helst återkalla samtycket avseende framtiden gentemot den som uppgetts som registeransvarig ovan eller transportleverantören GLS.

Extern betalningsleverantör

Vi använder oss av de nedanstående externa betalningsleverantörerna, och användarna och vi använder deras plattformar för att kunna genomföra betalningstransaktioner.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-post: impressum[at]paypal.com
Registreringsnummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Integritetspolicy på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Syfte med behandlingen

Enligt artikel 6.1a i GDPR – Den berörda personens samtycke
Enligt art. 6.1b i GDPR – Fullgörelse av avtal, genomförande av åtgärder som föregår avtalet
Enligt art. 6.1f. i GDPR – Legitimt intresse (effektivt och säkert betalningsalternativ)

Typ av uppgifter som behandlas hos betalningsleverantören

 • Kunduppgifter som t.ex. namn, adress
 • Bankuppgifter som t.ex. kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, transaktionsnummer och kontrollsummor, uppgifter om mottagare

Dessa uppgifter behövs för att genomföra transaktionerna samt inhämtas och sparas endast av betalningsleverantörer.
Vi får inte information om ditt konto eller kreditkort, utan endast ett meddelande för att bekräfta om betalningen har genomförts eller blivit avvisad.

I vissa fall skickar betalningsleverantörerna uppgifterna till kreditupplysningsinstitut för att kontrollera identiteter eller kreditvärdigheten. Dessutom gäller betalningsleverantörernas allmänna villkor och integritetsmeddelanden.

För transaktionerna gäller betalningsleverantörernas allmänna villkor och integritetsmeddelanden. Här finns även ytterligare information om att hävda rätten till återkallelse, upplysningar samt andra rättigheter för den berörda parten.

Flockler

För att visa innehåll från sociala medier på vår webbplats använder vi tjänsten Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere, Finland, som samlar relevanta sociala mediekanaler och spelar upp dem på vår webbplats. Gå till https://flockler.com/privacy-policy. för att ta del av bestämmelserna om uppgiftsskydd och mer information om den här leverantören.

 

SOCIAL NETWORK/SOCIALA MEDIER

Facebook

På grundval av våra legitima intressen av analys, optimering och lönsam drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6.1f i GDPR använder via sociala insticksprogram (”insticksprogram”) för det sociala nätverket facebook.com som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Meta Platforms Ireland”). Hit kan till exempel innehåll som bilder, videor eller texter och tryckknappar räknas med vars hjälp användare har möjlighet att dela innehåll från det här online-erbjudandet på Facebook. Här kan du se listan och hur Facebook-insticksprogrammen ser ut: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

När en användare aktiverar en funktion för det här online-erbjudandet där den här typen av socialt insticksprogram finns upprättar denne med hjälp av sin enhet en direkt anslutning till Meta Platforms Ireland servrar. Meta Platforms Ireland skickar direkt insticksprogrammets innehåll till användarens enhet varifrån det integreras i online-erbjudandet. Med hjälp av de behandlade uppgifterna är det dessutom möjligt att skapa användarprofiler för användarna. Vi kan inte påverka omfattningen av de uppgifter som Facebook inhämtar med hjälp av dessa insticksprogram och vi upplyser därför användarna utifrån vad vi känner till.

Genom att insticksprogrammet integreras får Meta Platforms Ireland information om att en användare har aktiverat en sida för online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Meta Platforms Ireland koppla besöket till användarens Facebook-konto. När användare interagerar med insticksprogrammen, till exempel bekräftar med Like-knappen eller lämnar en kommentar skickas information direkt från användarnas enheter till Meta Platforms Ireland och sparas där. Även om en användare inte är Facebook-medlem kan Meta Platforms Ireland ändå ta reda på användarens IP-adress och spara den. Enligt Meta Platforms Ireland sparas endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Syftet med och omfattningen av insamling av, samt vidare behandling och användning av personuppgifter via Meta Platforms Ireland, samt rättigheter avseende detta och inställningsmöjligheter för att skydda användarnas integritet, går att läsa om i Meta Platforms Ireland integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy

Om en användare är Meta Platforms Ireland-medlem och inte önskar att Meta Platforms Ireland samlar in uppgifter om hen via det här webberbjudandet eller förknippas med de medlemsuppgifter som hen har sparat på Meta Platforms Ireland måste hen först logga ut från Facebook och radera sina cookies innan hen börjar använda sig av vårt online-erbjudande. I Facebooks profilinställningar är det möjligt att göra fler inställningar och invända mot att uppgifterna används i reklamsyfte:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller också EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna görs oavsett plattform, dvs. de tillämpas för alla enheter såsom stationära datorer eller mobila enheter.

YouTube

För den här webbplatsen använder vi YouTubes integrationsfunktioner för att visa och spela upp videor på plattformen ”YouTube” från Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.
I det här sammanhanget använder vi det utökade uppgiftsskyddsläget varigenom användaruppgifter enligt leverantörens uppgifter inte lagras förrän videon/videorna har satts igång. När man börjar titta på integrerade Youtube-videor använder leverantören ”YouTube”-cookies för att samla in information om användares beteenden. Enligt information från ”YouTube” används denna bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och sätta stopp för missbruk. Om du redan är inloggad på Google tilldelas ditt konto dina uppgifter direkt när du klickar på en video. Om du inte önskar att din profil används för tilldelning på YouTube måste du logga ut innan knappen aktiveras. Google sparar dina uppgifter (till och med för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och analyserar dessa. Den här typen av analys genomförs i synnerhet enligt art. 6.1f i GDPR på basis av Googles legitima intresse av att integrera personanpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot att den här användarprofilen skapas och du måste i så fall kontakta YouTube.

Oavsett om de integrerade videorna spelas upp eller inte upprättas det alltid en anslutning till Googles nätverk ”DoubleClick” när webbplatsen öppnas, något som kan aktivera ytterligare behandling av uppgifter utan att vi kan påverka detta.

På: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i leverantörens integritetspolicy kan du läsa mer om skydd av uppgifter hos ”YouTube”.

Facebook- och Instagram-fansida

För de informationstjänster som tillhandahålls på Facebook och Instagram begagnar sig Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH av den tekniska plattformen och tjänsterna från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vi vill vara tydliga med att du använder dessa fan-sidor med tillhörande funktioner på eget ansvar. Detta gäller i synnerhet vid användning av de interaktiva funktionerna (t.ex. för att kommentera, dela eller ge ett omdöme). I annat fall är det också möjligt att hämta informationen och de erbjudanden som tillhandahålls via den här sidan via vårt internet-erbjudande på www.hobby-caravan.de.

När du besöker vår fan-sida registrerar Meta Platforms Ireland, bl.a. din IP-adress samt ytterligare uppgifter som finns i form av cookies på din dator. Vi använder de här uppgifterna för att vi i egenskap av operatör för Facebook-sidorna ska få statistiska uppgifter om hur sidorna används. Läs mer om detta via den länk som Meta Platforms Ireland hänvisar till: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De uppgifter som samlas in om dig i det här sammanhanget behandlas av Meta Platforms Ireland varvid det kan hända att de överförs till länder utanför Europeiska unionen. I riktlinjerna för användning av uppgifter beskriver Meta Platforms Ireland rent allmänt vilka uppgifter som man samlar in och hur de används. Där hittar du också uppgifter om hur du kan kontakta Meta Platforms Ireland och om vilka inställningar du kan göra beträffande reklamannonser. Följ den nedanstående länken för att ta del av riktlinjerna för användning av uppgifter: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Här kan du ta del av Meta Platforms Ireland fullständiga datapolicy:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Här kan du ta del av Instagrams fullständiga datapolicy:

https://help.instagram.com/519522125107875

Meta Platforms Ireland beskriver inte utförligt eller uttömmande och vi känner inte till på vilket sätt Meta Platforms Ireland använder uppgifterna som genereras vid besök på Facebook- eller Instagramsidor för egna syften, i vilken utsträckning aktiviteter på sidorna tilldelas enskilda användare, hur länge dessa uppgifter sparas hos Meta Platforms Ireland eller om uppgifter som genereras vid ett besök på sidan skickas vidare till tredje parter.

När du kommer till en Facebook- eller Instagram-sida överförs den IP-adress som tilldelats din enhet till Meta Platforms Ireland. Enligt uppgift från Meta Platforms Ireland anonymiseras den här IP-adressen (gäller ”tyska” IP-adresser) och raderas efter 90 dagar. Meta Platforms Ireland lagrar dessutom uppgifter om sina användares enheter (t.ex. i samband med funktionen ”Bekräftelser”); eventuellt är det i så fall möjligt att man på Meta Platforms Ireland tilldelar enskilda användare IP-adresser.

Om du är inloggad på Facebook eller Instagram i egenskap av användare finns det en cookie på din enhet med din identitetsbeteckning. På det sättet har man från Meta Platforms Ireland sida möjlighet att få uppgifter om att du har sökt upp den här sidan och om hur du har använt den. Detsamma gäller för alla andra Facebook- och Instagram-sidor. Via Like-knappar som är integrerade i webbplatser kan Facebook registrera dina besök på dessa webbplatser och tilldela din profil. Med hjälp av dessa uppgifter är det sedan möjligt att skräddarsy innehåll eller reklam.

Om du vill stoppa detta ska du logga ut från Facebook eller Instagram eller också inaktivera funktionen ”Fortsätt vara inloggad”, ta bort cookies som finns på din enhet, stänga ner webbläsaren och starta om. På detta sätt raderas Facebook-uppgifter varmed din identitet kan härledas omedelbart. Detta innebär att du kan använda vår sida utan att din identitet avslöjas. Om du använder interaktiva funktioner på sidan (gillar, kommenterar, delar, skriver meddelanden osv.) visas en inloggningsmask. Om du loggar in identifierar Meta Platforms Ireland dig återigen som en viss användare.

På följande Facebook-supportsidor kan du läsa om hur du hanterar eller raderar befintliga uppgifter: https://de-de.facebook.com/about/privacy. I egenskap av informations-tjänsteleverantör inhämtar eller behandlar vi därutöver inga andra uppgifter utifrån din användning av vår tjänst.

Vid frågor om vårt informationserbjudande kan du kontakta oss på info[at]hobby-caravan.de.

www.youngdata.de kan du läsa mer om Meta Platforms Ireland och andra sociala nätverk samt om hur du kan skydda dina uppgifter.

 

ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER FÖR DIREKTREKLAM

Anmälan till vårt e-post-nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt e-post-nyhetsbrev skickar vi med jämna mellanrum information om våra erbjudanden. Den enda uppgift som du måste lämna för att få nyhetsbrevet är e-postadressen. Övriga uppgifter lämnas på frivillig basis och dessa används för att kontakta dig. Vi använder den så kallade Double Opt-metoden för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi inte skickar något nyhetsbrev till dig förrän du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till försändelser av nyhetsbrev. Vi skickar i så fall ett e-postmeddelande för bekräftelse, där du ombeds bekräfta att du vill få nyhetsbrev, genom att klicka på en länk.

I och med att du aktiverar bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6.1a i GDPR. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi den IP-adress som internetserviceleverantören (ISP) har angett liksom datumet och den tidpunkt då registreringen genomfördes så att vi har möjlighet att förstå vad ett eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt kan bero på. De uppgifter som vi samlar in i samband med registreringen för nyhetsbrevet används endast i reklamsyfte inom ramen för nyhetsbrevet. Du kan när som helst välja att avbeställa nyhetsbrevet via länken för avbeställning i nyhetsbrevet. Det är också möjligt att ändra inställningarna eller avbeställa nyhetsbrevet via formuläret direkt i medlemssektionen. När du är klar med avregistreringen tas din e-postadress direkt bort från vår nyhetsbrevs-utskicksfunktion, förutsatt att du inte uttryckligen samtyckt till att dina uppgifter fortsätter att användas eller såvida vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver det ovanstående och detta är tillåtet enligt lagt och i så fall upplyser vi dig om användningen i denna försäkran.

Användning av leverantören ”CleverReach”

För den här webbplatsen används CleverReach för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Med hjälp av tjänsten CleverReach är det möjligt att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar med tanke på prenumerationen på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland.

Med hjälp av de nyhetsbrev som vi skickar ut tillsammans med CleverReach kan vi analysera nyhetsbrevsmottagarens beteende. På så sätt kan vi bl.a. analysera hur många mottagare som har öppnat meddelandet med nyhetsbrevet och hur ofta man har klickat på en viss länk i nyhetsbrevet. Med hjälp av så kallad Conversion-tracking är det dessutom möjligt att analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har genomförts när länken i nyhetsbrevet har klickats på. Här kan du läsa mer om uppgiftsanalyser i CleverReach-nyhetsbrev: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking

Uppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke (art. 6.1a i GDPR). Du kan när som helst återkalla det här samtycket genom att avbeställa nyhetsbrevet. Lagenligheten för den behandling av uppgifter som redan skett berörs inte av återkallelsen.

Om du inte vill att CleverReach genomför några analyser ska du avbeställa nyhetsbrevet. För detta ändamål finns det alltid en lämplig länk i alla meddelanden med nyhetsbrev. Därtill kan du även avregistrera dig som mottagare direkt på vår webbplats.

De uppgifter som har sparats hos oss för prenumeration av nyhetsbrevet lagras hos oss tills du stryks från nyhetsbrevet och raderas från både våra servrar och CleverReachs servrar när du har avbeställt nyhetsbrevet. Uppgifter som har sparats hos oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemssektionen) berörs inte av detta.

Du får en utförligare presentation i CleverReachs bestämmelser om uppgiftsskydd på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz

Vi har ingått ett avtal om behandling av orderuppgifter och uppfyller fullständigt tyska datatillsynsmyndighetens strikta riktlinjer vid användningen av CleverReach.

Försändelse av nyhetsbrev i e-postformat till stamkunder

Om du har uppgett din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden på liknande varor eller tjänster ur vårt sortiment via e-post. Enligt paragraf 7.3 i lagen om illojal konkurrens krävs det inget särskilt samtycke för detta från din sida. I den meningen behandlas uppgifterna endast på basis av vårt legitima intresse av personanpassad direktreklam enligt art. 6.1f i GDPR. Om du från början invänt mot användning av din e-postadress för detta ändamål skickar vi inte ut något e-postmeddelande. Du har rätt att när som helst och med avseende på framtiden invända mot att din e-postadress används i det ovanstående reklamsyftet genom att meddela den person som är registeransvarig och omnämns i dokumentets början. I så fall behöver du endast ersätta kostnaderna för översändandet enligt grundavgifterna. Så fort vi har mottagit din invändning stoppas omgående användningen av din e-postadress i reklamsyfte.

Reklam via e-post

På grundval av vårt legitima intresse av personanpassad direktreklam förbehåller vi oss rätten att spara dina för- och efternamn, din postadress och – i den mån vi har mottagit dessa ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet – din titel, akademiska utbildningsnivå, din yrkes-, bransch- eller verksamhetstitel enligt art. 6.1f i GDPR och använda dessa för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter via brevpost.

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter lagras och används för detta ändamål genom att skicka ett vederbörligt meddelande till den registeransvariga.

Medlemssektionen

Du har möjlighet att registrera dig i medlemssektionen. För din registrering behandlar vi personuppgifter (efternamn, förnamn, tilltal, födelsedatum, e-postadress) på grundval av artikel 6.1b i GDPR för att fullgöra de avtalsförhållanden som framgår av lagen och för att kunna identifiera dig på ett entydigt sätt.

I medlemssektionen har du möjlighet att prenumerera på vår tidskrift ”Hobby idag”. För att kunna hantera prenumerationen och skicka tidsskriften behandlar vi dina adressuppgifter på grundval av artikel 6.1b i GDPR och skickar uppgifterna till vår leverantör Möller Druck und Verlag GmbH.

Om du så önskar har du möjlighet att verifiera din lokala återförsäljare i medlemssektionen och skicka dina kontaktuppgifter till denne för att få skräddarsydda erbjudanden och anpassad information. Uppgifterna skickas endast mot bakgrund av det samtycke som du har gett där enligt artikel 6.1a i GDPR. Du har även möjlighet att när som helst återkalla samtycket med avseende på framtiden där.

Den berörda personens rättigheter

Utifrån de rådande bestämmelserna om uppgiftsskydd har du beviljats omfattande rättigheter för berörda personer i förhållande till den registeransvariga beträffande behandlingen av dina personuppgifter (rätt till upplysningar och ingripande) som vi redogör för nedan:

 • Rätt till information enligt art. 15 i GDPR: Du har i synnerhet rätt till information om de personuppgifter som du har uppgett och vi behandlar, syftena med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, mottagarna eller kategorierna av mottagare som dina uppgifter röjs eller har röjts för, den planerade lagringstiden samt kriterierna för att fastställa lagringstiden, rätten till korrigering, radering, begränsad behandling, invändning mot behandlingen, klagomål hos en tillsynsmyndighet, dina uppgifters härkomst, såvida vi inte har inhämtat dem från dig, förekomsten av automatiskt beslutsfattande inklusive profiling samt eventuellt relevanta upplysningar om den använda logiken och innebörden för din del samt de förutsedda konsekvenserna av den här typen av behandling liksom din rätt till upplysning om vilka garantier som föreligger i samband med vidarebefordran av dina uppgifter till tredje länder enligt art. 46 i GDPR.
 • Rätten att få uppgifter rättade enligt art. 16 i GDPR: Du har rätt att omgående få felaktiga uppgifter rättade och/eller komplettera ofullständiga uppgifter hos oss.
 • Rätt att få uppgifter raderade enligt art. 17 i GDPR: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om omständigheterna som presenteras i art. 17.1 i GDPR föreligger. Denna rätt gäller emellertid i synnerhet inte när behandlingen är nödvändig för att utnyttja rätten till åsikts- och yttrandefrihet, för att uppfylla en juridisk skyldighet, på grund av allmänintresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsad behandling enligt 18 i GDPR: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, förutsatt att man granskar de uppgifter som du håller för felaktiga, om du avvisar en möjlighet till radering av dina uppgifter på grund av otillåten behandling av uppgifterna och i stället begär att behandlingen av dina uppgifter begränsas, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättigheter, efter det att vi inte längre är i behov av uppgifterna eftersom vi har uppnått syftena med behandlingen, eller om du har gjort invändningar på grund av en särskilt situation, i den mån det inte är möjligt att fastställa om våra berättigade skäl väger tyngre.
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 i GDPR: Om du har yrkat på rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den registeransvariga är denne skyldig att upplysa alla mottagare, som dina personuppgifter har röjts för, om att uppgifterna kommer att korrigeras, raderas eller att behandlingen kommer att begränsas, förutsatt att detta inte visar sig omöjligt eller det krävs orimliga insatser för detta. Du har rätt att få upplysningar om dessa mottagare.
 • Rätt till uppgifters portabilitet enligt art. 20 i GDPR: Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som du har uppgett för oss i ett strukturerat, gängse och elektroniskt format eller begära att uppgifterna skickas till någon annan registeransvarig i den mån som detta är tekniskt genomförbart.
 • Rätt att återkalla samtycke enligt art. 7.3 i GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du gett vid något tillfälle till behandling av uppgifter avseende framtiden. Om du väljer att återkalla ett samtycke raderar vi omgående de berörda uppgifterna såvida det inte finns en rättslig grund för behandling utan samtycke. Lagenligheten för den behandling som utförts fram till återkallelsen berörs inte av återkallelsen av samtycket.
 • Rätt till invändning enligt art. 21 i GDPR: Om vi behandlar dina personuppgifter vid en intresseavvägning på grund av vårt väsentliga legitima intresse har du när som helst rätt att invända mot den här behandlingen med avseende på framtiden av skäl som hänför sig till din specifika situation. Använd dig av de ovanstående kontaktuppgifterna för att inlämna återkallelsen till oss.

Om du utnyttjar din rätt till återkallelse upphör vi med att behandla de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss emellertid rätten till fortsatt behandling i den mån vi kan visa på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter, eller såvida behandlingen behövs för att hävda, utöva eller försvara rättigheter.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att presentera direktreklam har du rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för den här typen av reklam. Du kan utnyttja din rätt till invändning enligt den ovanstående beskrivningen.
Om du utnyttjar din rätt till återkallelse upphör vi med att behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

 • Rätt att inkomma med klagomål enligt art. 77 i GDPR: Om du är av den åsikten att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du – utan att detta påverkar andra möjligheter att inge en begäran om omprövning eller ett överklagande – rätt att inkomma med klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det medlemsland där du uppehåller dig, där du utför arbete eller den ort där den förmodade överträdelsen skulle ha begåtts, till exempel:
  Oberoende statligt center för uppgiftsskydd i Schleswig-Holstein
  Holstenstraße 98, 24103 Kiel; 0431/988-1200; mail@datenschutzzentrum.de

 

Version: 2020-05-13