OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

HOBBY-WOHNWAGENWERK ING. HARALD STRIEWSKI GMBH, HOBBY-CARAVAN.DE

Dziękujemy na zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Twojej sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o obchodzeniu się z Twoimi danymi.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych

Możesz skorzystać z naszej oferty internetowej bez podawania informacji o swojej osobie. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne potrzebne nam informacje, są pobierane tylko wtedy, gdy przekażesz je nam w ramach zamówienia lub zapytania, otworzenia konta klienta lub rejestracji do naszego biuletynu.

Dane przekazane przez Ciebie wykorzystamy wyłącznie do realizacji umowy, przesłania katalogów, odpowiedzi na zapytania, wykonania zamówień i zachowania wymogów ustawowych.

Dane osobowe wykraczające poza ten zakres nie są gromadzone, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę np. podczas zamawiania katalogu.

A) Tylko wysyłka katalogu: Dane potrzebne do realizacji zamówienia katalogów są zapisywane, przetwarzane i analizowane oraz przekazywane do usługodawcy katalogów. Po pomyślnym doręczeniu katalogu Państwa dane zostają usunięte, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze użycie.

B) Partner handlowy i dodatkowe informacje: Dodatkowo do punktu A wyrażają Państwo zgodę na osobisty kontakt przez naszego partnera umownego w Państwa regionie. W tym celu Państwa dane są zapisywane i przekazywane do partnera umownego w Państwa regionie. Poza tym wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie dalszych informacji drogą pocztową lub biuletynu na temat nowych produktów, wydarzeń, konkursów z nagrodami i inne tematy. Państwa dane są aż do odwołania zapisywane, przetwarzane i analizowane oraz przekazywane dalej w celu realizacji danej usługi.

Gdy zarejestrujesz się do naszego biuletynu, Twój adres e-mailowy wykorzystamy również do przesyłania Ci biuletynu. Tą zgodę możesz w każdej chwili wycofać przez rezygnację z biuletynu, ze skutkiem na przyszłość.

Wykorzystujemy inne firmy do świadczenia usług w naszym imieniu takich jak: wysyłanie biuletynu, realizacja zamówień i organizacja spotkań dla klientów lub „Family Week“, jak również firmę GiroSolution AG we Frickingen i 17111 Transit Fulfilment & Logistik w Osterrönfeld. Ci usługodawcy mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do realizacji zadań. Nie wolno im jednak wykorzystywać tych informacji w innych celach, są oni zobowiązani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz ustawami dotyczącymi ochrony danych.

Dane o naszych klientach zostają udostępnione wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub jest to konieczne do realizacji umowy lub ochrony naszych praw, praw naszych klientów lub osób trzecich.

Automatyczna rejestracja danych, zastosowanie ciasteczek (cookies)

Podczas odwiedzania naszej strony, nasze serwery WWW zapisują standardowo adres IP, stronę internetową, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, godzinę i czas trwania pobytu na naszej stronie oraz niektóre standardowe informacje przekazywane przez przeglądarkę. Te dane wykorzystujemy do zoptymalizowania naszej prezencji w Internecie oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Pobrane dane nie mogą zostać przyporządkowane do żadnych konkretnych osób i nie zostają połączone z innym źródłami danych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje zwyczajowe techniki takie jak ciasteczka (cookies) lub piksele śledzące (niewidzialne grafiki). Służą one do tego, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna, a wyświetlana reklama była dopasowana do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane lokalnie w pamięci przejściowej Twojej przeglądarki internetowej i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy ponownej wizycie. Obok tzw. ciasteczek sesyjnych, które zostają automatycznie usunięte po wylogowaniu lub zakończeniu sesji przeglądarki, używamy tzw. ciasteczek stałych, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika przy następnych odwiedzinach.

Większość przeglądarek jest automatycznie tak ustawiona, aby akceptowała ciasteczka. Na życzenie możesz skonfigurować Twoją przeglądarkę przez zmianę ustawień w taki sposób, aby ograniczyć lub całkiem zablokować ciasteczka. Szczegółowe informacje na temat, jak można to zrobić w różnych przeglądarkach znajdziesz na następujących stronach: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/lub Digital Advertising Alliance. Tam znajdziesz również informacje o tym, jak usunąć ciasteczka z komputera oraz ogólne informacje na temat ciasteczek. Informacje na temat, jak dokonać tych ustawień w przeglądarce w telefonie komórkowym, zawarte są w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Web Analytics

Etracker (https://www.etracker.com/de/datenschutz.html):

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) zbierane i zapisywane są dane do celów marketingowych i do optymalizacji. Na podstawie tych danych tworzone są pod pseudonimem profile użytkownika. Do tego celu mogą być wykorzystywane ciasteczka. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej użytkownika przeglądającego stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Dane zbierane technologiami etracker nie są, bez specjalnej zgody osoby, której dotyczą, wykorzystywane do identyfikacji osoby użytkownika ani nie są łączone z danymi osobowymi dotyczącymi osoby powiązanej z pseudonimem. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu dotyczących go danych, ze skutkiem na przyszłość.

Zastosowanie wtyczek serwisów społecznościowych (plugin)

1. Facebook, Twitter, Google+

Na naszej stronie internetowej stosowane są wtyczki następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter i Google+. Wtyczki zintegrowane są ze stroną w oparciu o tzw. „rozwiązanie 2 kliknięć“. Integracja ta gwarantuje, że gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców tych wtyczek. Dostawca wtyczki zaznaczony jest w szarym kwadracie. Dopiero po kliknięciu na wtyczkę następuje przekazanie danych osobowych. Przez aktywację wtyczki dane przekazywane są automatycznie do serwera danego dostawcy wtyczek i zostają tam zapisane (w przypadku amerykańskich operatorów może to być w USA). Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, dokładnego miejsca ich zapisu, celu ani okresów, jak długo dane pozostają zapisane. Ponieważ operator wtyczek gromadzi dane przede wszystkim za pomocą ciasteczek, zalecamy przed kliknięciem na szary kwadrat usunąć poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki wszystkie ciasteczka.

Bliższe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcy wtyczki znajdziesz w poniższych oświadczeniach o przetwarzaniu danych osobowych. Tam uzyskasz również dalsze informacje na temat Twoich praw oraz możliwości ustawień w celu ochrony Twojej sfery prywatnej.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;

Dalsze informacje na temat gromadzenia danych:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info everyoneinfo.

Twitter, Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl.

2. Integracja YouTube ze stroną internetową

Do naszej oferty internetowej dołączyliśmy filmy wideo zapisane na stronie www.youtube.com, które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie. Są one wszystkie zintegrowane z naszą stroną internetową w rozszerzonym trybie ochrony danych, tzn. żadne dane o użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, gdy nie są odtwarzane filmy wideo z YouTube. Dopiero w momencie odtworzenia filmu wideo następuje przekaz danych. Na ten przekaz danych nie mamy wpływu.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzonych danych i ich przetwarzania przez YouTube znajdziesz w poniższych oświadczeniach na temat przetwarzania danych osobowych. Tam uzyskasz również dalsze informacje na temat Twoich praw oraz możliwości ustawień w celu ochrony Twojej sfery prywatnej.

YouTube LLC z główną siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.

https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/

Prawo do informacji

Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych oraz ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W przypadku pytań odnośnie pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, uprawnień, zablokowania lub usuwania danych oraz odwołania udzielonej zgody prosimy o kontakt z: Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH, Abteilung Vertrieb Harald-Striewski-Straße 15, 24787 Fockbek, faks: +49 (0) 4331 60677430 lub e-mail: datenschutz@hobby-caravan.de, temat: Ochrona danych (Datenschutz).

Bezpieczeństwo danych

Nasza strona internetowa i pozostałe systemy zabezpieczone są środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i przetwarzaniem danych przez osoby niepowołane. Dostęp do Twojego konta możliwy jest tylko po wprowadzeniu osobistego hasła. W ten sposób Twoje informacje dostępowe są zawsze traktowane poufnie i okno przeglądarki zostaje zamknięte, gdy zakończysz komunikację z nami, zwłaszcza gdy używasz komputera wspólnie z innymi osobami.


Stan: 27.06.2016