Databeskyttelseserklæring

for Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Information om indsamlingen af personoplysninger og den dataansvarliges kontaktoplysninger

Denne databeskyttelseserklæring oplyser dig om karakteren, omfanget og formålet med hensyn til behandlingen af personoplysninger (i det følgende kort benævnt „oplysninger“) i forbindelse med leveringen af vores ydelser samt inden for vores onlinetilbud og de dermed forbundne hjemmesider, funktioner og indhold samt ekstern onlinetilstedeværelse som f.eks. vores sociale medieprofiler (i det følgende samlet benævnt „onlinetilbud“). Med hensyn til de anvendte begreber som f.eks. „behandling“ eller „dataansvarlig“ henviser vi til definitionerne i artikel 4 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Her kan du tilpasse dine cookie-indstillinger

Dataansvarlig

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
+49 (0)4331 - 6060

info[at]hobby-caravan.de
Impressum: https://www.hobby-caravan.de/impressum/

 

Databeskyttelsesrådgiver

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby
Telefon: +49 4621 530 40 50
E-Mail: mail[at]konzept17.de  

 

 

Dataregistrering ved besøg på vores websted

Når vores websted anvendes rent informativt, dvs. når du ikke registrerer dig eller på anden vis overfører oplysninger til os, indsamler vi kun sådanne oplysninger, som din browser overføre til vores server (såkaldte „serverlogfiler“). Når du tilgår vores websted, indsamler vi følgende oplysninger, der er teknisk nødvendige for os for at vise dig webstedet:

 • Besøg på vores hjemmeside
 • Dato og klokkeslæt på tidspunktet for tilgangen
 • Mængde af sendte data i byte
 • Kilde/henvisning om fra hvilket websted du kom ind på siden
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (evt. i anonymiseret form)

Behandlingen finder sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre vores websteds stabilitet og funktionalitet. En videregivelse eller anden anvendelse af oplysningerne finder ikke sted. Vi forbeholder os imidlertid ret til efterfølgende at kontrollere serverlogfilerne, hvis konkrete indikationer tyder på en ulovlig anvendelse.

 

Optagelse af kontakt

Når der optages kontakt med os (f.eks. per kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier), behandles brugerens oplysninger med henblik på behandlingen af kontaktforespørgslen og dens afvikling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) (i forbindelse med kontraktuelle forhold/forhold forud for indgåelse af en kontrakt), og artikel 6, stk. 1, litra f) (andre forespørgsler), i GDPR. Den legitime interesse er i den forbindelse den fuldstændige behandling og besvarelse af forespørgslen. Brugerens oplysninger kan opbevares i et Customer Relationship Management-system („CMR-system“) eller et sammenligneligt forespørgselssystem.

Vi sletter forespørgsler, såfremt de ikke længere er nødvendige. Endvidere gælder de lovbestemte arkiveringsforpligtelser.

 

Hosting og e-mailforsendelse

De hostingydelser, som vi gør brug af, har til formål at stille følgende ydelser til rådighed: Infrastruktur- og platformstjenesteydelser, regnekapacitet, lagerplads og databasetjenester, e-mailforsendelse, sikkerhedsydelser samt tekniske vedligeholdelsesydelser, som vi anvender med henblik på driften af dette onlinetilbud.

I den forbindelse behandler vi og vores hostingudbydere stamdata, kontaktoplysninger, indholdsdata, kontraktoplysninger, brugsdata, mate- og kommunikationsdata for kunder, interessenter og besøgende af dette onlinetilbud på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv og sikker tilrådighedsstillelse af dette onlinetilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

 

KORTSYSTEMER

Google Maps

På vores websted anvender vi Google Maps (API) fra Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land-)kort for visuelt at vise geografiske informationer. Ved at benytte denne tjeneste får du vist vores placering, og en eventuel kørsel derhen bliv nemmere.

Allerede når de undersider tilgås, som Google Maps-kortet er integreret i, overføres der informationer om din anvendelse af vores websted (som f.eks. din IP-adresse) til Googles server i USA og opbevares der. Dette finder sted, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Når du er logget ind hos Google, tilordnes dine oplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker tilordningen med din profil hos google, skal du logge dig ud, før knappen aktiveres. Google opbevarer dine oplysninger (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og analyserer disse. En sådan analyse finder specifikt sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grundlag af Googles legitime interesse i visning af personaliseret markedsføring, markedsforskning og/eller behovsorienteret udformning af sit websted. Du har en ret til indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, i hvilket tilfælde du skal henvende dig til Google for at udøve den.

Google LLC med sæde i USA er certificeret til aftalen mellem EU og USA om databeskyttelse „Privacy Shield“, hvilket sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige overførsel af dine oplysninger til Google i forbindelse med anvendelsen af Google Maps, er der også mulighed for at deaktivere Google Maps-webtjenesten helt ved at deaktivere JavaScript i din browser. I så fald kan Google Maps og dermed også kortvisningen på denne hjemmeside ikke benyttes.

Du kan se Googles servicevilkår på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, og du finder de yderligere servicevilkår for Google Maps på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Udførlig information om databeskyttelse i forbindelse med anvendelsen af Google Maps finder du på Googles hjemmeside („Google Privacy Policy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integration af OpenStreetMap

Dette websted anvender OpenStreetMaps API (programmeringsinterface) til visuelt at vise geografiske informationer. OpenStreetMap udbydes af OpenStreetMap Foundation baseret på Open Data Commons (ODbL).

Du finder yderligere informationer om OSM’s databehandling og oplysninger om databeskyttelse her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 

 

WEBANALYSETJENESTER

etracker (https://www.etracker.com/datenschutz/):

Udbyderen af dette websted anvender tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (etracker.com), til analyse af brugsdata. Der bruges her cookies, som giver mulighed for en statistisk analyse af dine besøgendes brug af dette websted samt visning af brugsrelateret indhold eller markedsføring. Cookies er små tekstfiler, som gemmes af internetbrowseren på brugerens slutenhed. etracker-cookies indeholder ikke nogen informationer, som giver mulighed for at identificere en bruger.

De oplysninger, der genereres med etracker, behandler og opbevarer etracker for dette websteds udbyder udelukkende i Tyskland og er hermed omfattet af de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er i denne sammenhæng uvildigt kontrolleret, certificeret og har modtaget databeskyttelseskvalitetsstemplet ePrivacyseal.

Databehandlingen finder sted på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse), i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores legitime interesse består i at optimere vores onlinetilbud og vores websted. Da det er meget vigtigt for os at beskytte vores besøgendes privatliv, anonymiseres IP-adressen hos etracker så hurtigt som muligt, og tilmelding- eller enhedsidentifikationerne omdannes hos etracker til en entydig nøgle, der dog ikke kan henføres til en person. Der finder ikke nogen anden anvendelse, sammenføring med andre data eller videregivelse til tredjemand sted hos etracker.

Du kan altid gøre indsigelse mod den ovenfor beskrevne databehandling, såfremt den sker personrelateret. Din indsigelse har ikke nogen negative konsekvenser for dig. Du finder yderligere informationer om databeskyttelse hos etracker her.

Online-Shop

 

 

Databehandling i forbindelse med åbning af en kundekonto og til kontraktafvikling

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR indsamles og behandles der personoplysninger, når du meddeler os dem til gennemførelse af en kontrakt eller i forbindelse med åbningen af en kundekonto. Hvilke oplysninger, der indsamles, fremgår af de enkelte indtastningsformularer. En sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske ved at sende en meddelelse til den dataansvarliges ovennævnte adresse. Vi opbevarer og anvender de oplysninger, du har meddelt os, til kontraktafviklingen. Efter fuldstændig afvikling af kontrakten eller sletning af din kundekonto gøres dine oplysninger utilgængelige under hensyntagen til skatte- og handelsretlige opbevaringsperioder og slettes efter udløbet af disse perioder, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykket til en videre anvendelse af dine oplysninger, eller vi fra vores side har forbeholdt os ret til en lovmæssigt tilladt videre anvendelse af oplysningerne, som vi informerer dig om som beskrevet nedenfor.

Dataindsamling i forbindelse med bestillingsproces

Når du ønsker at bestille noget i vores webshop, kan du vælge, om du kun vil angive de nødvendige oplysninger for bestillingen en gang i forbindelse med denne ene bestilling (gæst), eller om du ønsker at oprette en kundekonto, hvormed dine oplysninger opbevares til senere indkøb. Både registreringen og indkøbet som gæst og dermed indtastningen af yderligere oplysninger i vores webshop sker på frivillig basis. I forbindelse med registreringen og indkøbet som gæst anmodes der om alle de oplysninger, som vi har brug for til udførelse og afvikling af bestillinger. Til en registrering er det desuden nødvendigt, at du vælger et brugernavn og et password. De muliggør, at du nemt kan logge ind uden at indtaste alle dine oplysninger igen. Dine oplysninger opbevares kun af os til opsætning af en kundekonto, via hvilken vi registrerer, udfører og afvikler dine bestillinger. Vi bevarer din oplysninger til fremtidige bestillinger, hvilket efter ønske kan bringes til ophør. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt slette din kundekonto. Hvis du ikke opretter en kundekonto, opbevarer vi dine oplysninger med henblik på kontraktopfyldelsen og sletter dem, så snart vi ikke længere er retligt forpligtet til at opbevare den.

Til organiseringen af bestillingen og logistikken har vi valgt at benytte firmaet OK Logistics GmbH & Co.KG, Itzehoer Straße 31-33, 24594 Hohenwestedt, som databehandler. For at sikre, at dine personoplysninger håndteres i overensstemmelse med databeskyttelsen, har vi indgået en kontrakt om databehandling i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR.

Videregivelse af personoplysninger til pakkeleverandører

DHL

Hvis udbringningen af varen udføres af transportleverandøren DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR din e-mailadresse til DHL før udbringningen af varen med henblik på at aftale et leveringstidspunkt og til leveringsmeddelelse, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i forbindelse med bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, kun modtagerens navn og leveringsadressen til DHL med henblik på udbringningen. Videregivelsen finder kun sted, så vidt det er nødvendigt for varelevering. I dette tilfælde er en forudgående aftale om leveringstidspunktet med DHL og leveringsmeddelelsen ikke mulig. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med fremadrettet virkning over for den ovenfor benævnte dataansvarlige eller over for transportleverandøren DHL.

UPS

Hvis udbringningen af varen udføres af transportleverandøren UPS (United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR din e-mailadresse til UPS før udbringningen af varen med henblik på at aftale et leveringstidspunkt og til leveringsmeddelelse, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i forbindelse med bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadressen til UPS med henblik på udbringningen. Videregivelsen finder kun sted, så vidt det er nødvendigt for varelevering. I dette tilfælde er en forudgående aftale om leveringstidspunktet med UPS og leveringsmeddelelsen ikke mulig. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med fremadrettet virkning over for den ovenfor benævnte dataansvarlige eller over for transportleverandøren UPS.

GLS

Hvis udbringningen af varen udføres af transportleverandøren GLS (General Logistics Systems, Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR din e-mailadresse til GLS før udbringningen af varen med henblik på at aftale et leveringstidspunkt og til leveringsmeddelelse, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i forbindelse med bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR kun modtagerens navn og leveringsadressen til GLS med henblik på udbringningen. Videregivelsen finder kun sted, så vidt det er nødvendigt for varelevering. I dette tilfælde er en forudgående aftale om leveringstidspunktet med GLS og leveringsmeddelelsen ikke mulig. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med fremadrettet virkning over for den ovenfor benævnte dataansvarlige eller over for transportleverandøren GLS.

Ekstern betalingsudbyder

Vi benytter nedenstående eksterne betalingsudbyder, via hvis platform brugerne og vi kan gennemføre betalingstransaktioner.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-mail: impressum[at]paypal.com
Handelsregisternummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Erklæring om personlige oplysninger findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Formål med behandlingen

Den registreredes samtykke – i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR
Opfyldelse af kontrakter, gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt – i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR
Legitim interesse (effektiv og sikker betalingsmulighed) – i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

Arten af de behandlede oplysninger hos betalingsudbyderen

 • Stamdata som f.eks. navn, adresse
 • Bankoplysninger som f.eks. kontonummer, kreditkortnumre, passwords, TANs, modtageroplysninger

Disse oplysninger nødvendige for at at kunne gennemføre transaktionen, og de indsamles kun af betalingsudbyderen og opbevares hos denne.
Vi modtager ingen informationer om din konto eller dit kreditkort, men derimod kun en bekræftelsesmeddelelse om gennemførelse eller afvisning af betalingen.

Under visse omstændigheder overfører betalingsudbyderen oplysningerne til kreditoplysningsbureauer med henblik på identitetskontrol og kreditværdighedsvurdering. I den forbindelse gælder betalingsudbydernes generelle forretningsbetingelser og oplysninger om databeskyttelse.

For betalingstransaktionerne gælder betalingsudbydernes generelle forretningsbetingelser og oplysninger om databeskyttelse. I dem findes der også yderligere informationer om, hvordan rettighederne til tilbagetrækning, indsigt og andre rettigheder for registrerede gøres gældende.

Flockler

Til visning af socialt medieindhold på vores websted anvender vi tjenesten Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere, Finland, som foretager aggregeringen af relevante sociale mediekanaler og viser dem på vores websted. Du finder databeskyttelsesbestemmelserne og yderligere informationer om denne udbyder på: https://flockler.com/privacy-policy.

 

SOCIALT NETVÆRK/SOCIALE MEDIER

Facebook

På grundlag af vores legitime interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR anvender vi sociale plugins („plugins“) til det sociale netværk facebook.com, der drives af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Meta Platforms Ireland“). Til dette kan f.eks. høre indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, med hvilke brugere kan dele indhold i dette onlinetilbud på Facebook. Listen over og udseendet af Facebook-pluginsene kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Når en bruger kalder en funktion i dette onlinetilbud, der indeholder en sådan plugin, opretter enheden en direkte forbindelse med Meta Platforms Ireland servere. Pluginens indhold overføres fra Meta Platforms Ireland direkte til brugerens enhed og integreres af denne i onlinetilbuddet. Derved kan der oprettes brugsprofiler for brugerne ud fra de behandlede oplysninger. Vi har ingen indflydelse på omfanget af oplysninger, som Facebook indsamler ved hjælp af denne plugin, og informerer derfor brugerne ud fra den viden vi har.

Gennem integrationen af pluginen modtager Meta Platforms Ireland information om, at en bruger har tilgået en pågældende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget på hos Facebook, kan Meta Platforms Ireland tilordne besøget til vedkommendes Facebook-konto. Når brugere interagerer med pluginsene, f.eks. ved at trykke på „Synes godt om“-knappen eller opslå en kommentar, overføres den pågældende information til Meta Platforms Ireland direkte fra din enhed og opbevares der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der alligevel mulighed for, at Meta Platforms Ireland får kendskab til vedkommendes IP-adresse og opbevarer den. Ifølge Meta Platforms Ireland i Tyskland opbevares kun en anonymiseret IP-adresse.

Du kan finde informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Meta Platforms Ireland videre behandling og anvendelse af oplysningerne samt rettighederne i denne forbindelse og indstillingsmulighederne for at beskytte brugernes privatliv i Meta Platforms Ireland oplysninger om databeskyttelse: https://www.facebook.com/about/privacy

Hvis en bruger er medlem hos Meta Platforms Ireland og ikke ønsker, at Meta Platforms Ireland via dette onlinetilbud samler oplysninger om vedkommende og forbinder dem med vedkommendes medlemsoplysninger, der er opbevaret hos Meta Platforms Ireland, skal vedkommende logge af hos Facebook og slette sine cookies, før vedkommende anvender vores onlinetilbud. Yderligere indstillinger for og indsigelser mod anvendelsen af oplysninger til markedsføringsformål er mulige inden for Facebook-profilindstillingerne:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne gælder uafhængigt af platformen, dvs. de overtages for alle enheder som f.eks. desktopcomputer eller mobile enheder.

YouTube

Dette websted benytter YouTube-indlejringsfunktionen til visning og afspilning af videoer på platformen„YouTube“ fra Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.
I den forbindelse anvendes den udvidede fortrolighedstilstand, der ifølge udbyderens oplysninger først påbegynder en opbevaring af brugeroplysninger, når videoen/videoerne afspilles. Når afspilningen af indlejrede YouTube-videoer startes, anvender udbyderen „YouTube“ cookies for at samle informationer om brugeradfærden. Ifølge oplysninger fra „YouTube“ har disse blandt andet til formål at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre utilbørlige handlingsmåder. Når du er logget ind hos Google tilordnes dine oplysninger direkte til din konto, når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker tilordningen med din profil hos YouTube, skal du logge ud, før knappen aktiveres. Google opbevarer dine oplysninger (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og analyserer disse. En sådan analyse finder specifikt sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grundlag af Googles legitime interesse i visning af personaliseret markedsføring, markedsforskning og/eller behovsorienteret udformning af sit websted. Du har ret til indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, i hvilket tilfælde du skal henvende dig til YouTube for at udøve den.

Uafhængigt af en afspilning af de indlejrede videoer oprettes der en forbindelse til Google-netværket „DoubleClick“, hver gang dette websted tilgås, hvilket kan udløse yderligere databehandlingsaktiviteter, som vi ikke har indflydelse på.

Du finder yderligere informationer om databeskyttelse hos „YouTube“ i udbyderens privatlivspolitik på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

TikTok

På grundlag af vores legitime interesser i analyse, optimering og forretningsmæssig drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) anvender vi TikTok Pixel, der drives af de to udbydere TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland, og TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, United Kingdom (i det følgende benævnes de to samlet som „TikTok“).

Ved TikTok Pixel er der tale om en JavaScript-kodedel, der gør det muligt for os at forstå og spore de besøgendes aktiviteter på vores websted. Til dette indsamler og behandler TikTok Pixel oplysninger om de besøgende på vores websted eller deres anvendte enheder (såkaldte event-oplysninger).

Event-oplysningerne, der indsamles via TikTok Pixel, anvendes til at målrette vores annoncer samt forbedre annonceleveringen og til personaliseret annoncering. Med henblik på dette overføres de event-oplysninger til TikTok, der indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af TikTok Pixel.

Ved disse event-oplysninger er der delvist tale om oplysninger, der er opbevaret i slutenheden, som anvendes af brugeren. Derudover anvendes der også cookies via TikTok Pixel, via hvilke der opbevares oplysninger på slutenheden, som anvendes af brugeren. En sådan opbevaring af oplysninger via TikTok Pixel eller en adgang til oplysninger, der allerede er opbevaret i slutenheden, finder kun sted med dit samtykke. Retsgrundlaget for TikToks indsamling og overførsel af personoplysninger til os er derfor artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Denne indsamling og overførsel af event-oplysninger foretages af TikTok og os som fælles dataansvarlige. Vi har indgået en aftale med TikTok om behandlingen som fælles dataansvarlige, hvori fordelingen af de databeskyttelsesretlige forpligtelser mellem TikTok og os er fastlagt. I denne aftale har vi og TikTok blandt andet aftalt,

 • at vi er ansvarlige for at give dig alle oplysninger iht. artikel 13 og 14 i GDPR om den fælles behandling af personoplysninger
 • at TikTok er ansvarlig for at muliggøre de registreredes rettigheder iht. artikel 15 til 20 i GDPR med hensyn til de personoplysninger, der opbevares af Facebook Ireland efter den fælles behandling.

ads.tiktok.com kan du hente aftalen, der er indgået mellem TikTok og os. 

TikTok alene er dataansvarlig for behandlingen af de overførte event-oplysninger, efter overførslen har fundet sted. I TikToks retningslinje om databeskyttelse på www.tiktok.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan TikTok behandler personoplysninger, herunder retsgrundlaget, som TikTok henholder sig til, og mulighederne for at udøve dine rettigheder over for TikTok.

Facebook- og Instagram-fanside

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH gør brug af den tekniske platform og tjenesterne fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, med hensyn til de informationstjenester, der tilbydes på Facebook og Instagram.

Vi gør opmærksom på, at du benytter disse fansider og deres funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for benyttelsen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentarer, del, bedøm). Som alternativ kan du også tilgå de informationer og tilbud, der tilbydes via denne side, på vores internettilbud på www.hobby-caravan.de.

Ved besøg på vores fansider, registrerer Meta Platforms Ireland bl.a. din IP-adresse samt andre informationer, der findes på din pc i form af cookies. Disse informationer anvendes for at stille statistiske informationer om brugen af siderne til rådighed for os som ejer af Facebook-siderne. Meta Platforms Ireland stiller nærmere information om dette til rådighed under følgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De oplysninger, der indsamles om dig i denne sammenhæng, behandles af Meta Platforms Ireland og overføres eventuelt i den forbindelse til lande uden for Den Europæiske Union. Hvilke informationer Meta Platforms Ireland modtager, og hvordan disse anvendes, beskriver Meta Platforms Ireland i generel form i sin datapolitik. Der finder du også information om kontaktmuligheder til Meta Platforms Ireland samt om indstillingsmulighederne for annoncevisninger. Datapolitikken findes under følgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Du finder hele Meta Platforms Ireland datapolitik her:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Du finder hele Instagrams datapolitik her:

https://help.instagram.com/519522125107875

På hvilken måde Meta Platforms Ireland anvender oplysningerne fra et besøg på Facebook- og Instagram-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på siderne tilordnes enkelte brugere, hvor længe Meta Platforms Ireland opbevarer disse oplysninger, og om oplysninger fra et besøg på siden videregives til tredjepart, omtaler Meta Platforms Ireland ikke konkluderende og klart, og vi har ikke kendskab til det.

Ved adgang til en Facebook- eller Instagram-side, overføres IP-adressen, der er tildelt din sluthed, til Facebook. Ifølge oplysning fra Meta Platforms Ireland anonymiseres denne IP-adresse (i tilfælde af „tyske“ IP-adresser) og slettes efter 90 dage. Derudover opbevarer Meta Platforms Ireland informationer om sine brugeres slutenheder (f.eks. i forbindelse med funktionen „loginunderretning“). Derved har Meta Platforms Ireland eventuelt mulighed for en tilordning af IP-adresser til enkelte brugere.

Hvis du aktuelt er logget på hos Facebook eller Instagram som bruger, findes der en cookie på din slutenhed med din ID. Derved kan Meta Platforms Ireland spore, at du har besøgt denne side, og hvordan du har benyttet den. Dette gælder også for alle andre Facebook- og Instagram-sider. Via „Synes godt om“-knapper, der er integreret i hjemmesider, er det muligt for Meta Platforms Ireland at registrere dine besøg på disse hjemmesider og tilordne dem din profil. Ved hjælp af disse oplysninger kan der tilbydes indhold eller annoncering, der er tilpasset til dig.

Hvis du ønsker at undgå dette, skal du logge af hos Facebook og Instagram samt deaktivere funktionen „forbliv logget på“, slette cookierne, der findes på din enhed, og lukke din browser og genstarte den. På denne måde slettes Facebook-informationer, som du umiddelbart kan identificeres ved hjælp af. Dermed kan du benytte vores sider, uden at din ID afsløres. Hvis du forsøger at anvende sidens interaktive funktioner (synes godt om, kommenter, del, beskeder osv.), vises en log på-maske. Efter en eventuel pålogning er du igen genkendelige for Meta Platforms Ireland  som en bestemt bruger.

Information om hvordan du kan administrere eller slette eksisterende informationer finder du på følgende Facebook support-sider: https://de-de.facebook.com/about/privacy. Vi som udbyder af informationstjenesten indsamler og behandler derudover ingen oplysninger fra din anvendelse af vores tjeneste.

I tilfælde af spørgsmål om vores informationstilbud kan du kontakte os på info[at]hobby-caravan.de.

www.youngdata.de finder du yderligere informationer om Meta Platforms Ireland og andre sociale netværk, og om hvordan du kan beskytte dine oplysninger.

 

ANVENDELSE AF DINE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING

Tilmelding til vores e-mailnyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, tilsender vi dig regelmæssigt information om vores tilbud. Du skal kun angive din e-mailadresse for tilsendelsen af nyhedsbrevet. Angivelsen af andre eventuelle oplysninger er frivillig og anvendes til at kunne henvende os personligt til dig. Til forsendelsen af nyhedsbrevet anvender vi den såkaldte dobbelt opt-in-procedure. Det vil sige, at vi først sender et e-mailnyhedsbrev til dig, når du udtrykkeligt har bekræftet over for os, at du giver samtykke til forsendelsen af nyhedsbreve. Vi sender dig da en bekræftelsesmail, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du fremover gerne vil modtage nyhedsbreve, ved at klikke på et pågældende link.

Med aktiveringen af bekræftelseslinket giver du os dit samtykke til at anvende dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, opbevarer vi din IP-adresse, der er registreret af internetudbyderen, samt datoen og klokkeslættet for tilmeldingen for at kunne spore et eventuelt misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De oplysninger, som vi indsamler ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, anvendes udelukkende med henblik på markedsføringsrelateret henvendelse i form af nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet via det dertil beregnede link i nyhedsbrevet. Du har også mulighed for at redigere indstillingerne direkte via vores medlemsområde eller afbestille nyhedsbrevet via formularen, der findes der. Når frameldingen er udført, slettes sin din e-mailadresse omgående i vores nyhedsbrevsadresseliste, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til en videre anvendelse af dine oplysninger, eller vi forbeholder os ret til en videregående anvendelse af oplysningerne, der er lovmæssigt tilladt, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

Anvendelse af forsendelsesudbyderen „CleverReach“

Dette websted anvender CleverReach til forsendelsen af nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach er en tjeneste, hvormed forsendelsen af nyhedsbreve kan organiseres og analyseres. De oplysninger, som du indtaster med det formål at abonnere på nyhedsbrevet (f.eks. e-maildresse), opbevares på CleverReachs servere i Tyskland eller Irland.

Vores nyhedsbreve, der forsendes med CleverReach, gør det muligt for os at analysere nyhedsbrevsmodtagernes adfærd. I den forbindelse kan det bl.a. analyseres, hvor mange modtagere, der har åbnet nyhedsbrevsmeddelelsen, og hvor ofte der blev klikket på hvilke link i nyhedsbrevet. Ved hjælp af den såkaldte konverteringssporing kan det desuden analyseres, om der har fundet en på forhånd defineret handling sted (f.eks. køb af et produkt på vores websted), efter der klikket på linkene i nyhedsbrevet. Du finder yderligere informationer om dataanalysen, der foretages med et CleverReach-nyhedsbrev, på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afbestille nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede udførte databehandlingsaktiviteter berøres ikke af tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at CleverReach fortager nogen analyse, så afbestil nyhedsbrevet. Til dette stiller vi et passende link til rådighed i hver nyhedsbrevsmeddelelse. Endvidere kan du også framelde dig som modtager direkte på vores websted.

De oplysninger, du har registreret hos os med det formål at abonnere på nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du framelder dig nyhedsbrevet, og slettes både fra vores servere og CleverReachs servere efter afbestillingen af nyhedsbrevet. Oplysninger, der er opbevaret hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet) berøres ikke af dette.

Du kan læse nærmere i CleverReachs databeskyttelsesbestemmelser på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz

Vi har indgået en kontrakt med CleverReach om databehandling på vegne af den dataansvarlige og gennemfører de strenge retningslinjer fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldstændigt i forbindelse med anvendelsen af CleverReach.

Forsendelse af e-mailnyhedsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har stillet din e-mailadresse til rådighed for os i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser, forbeholder vi også ret til regelmæssigt at sende tilbud til dig per e-mail om lignende varer eller tjenesteydelser fra vores sortiment. Til dette behøver vi i henhold § 7, stk. 3, i lov mod illoyal konkurrence (UWG) intet særskilt samtykke fra dig. Databehandlingen finder for så vidt alene sted på grundlag af vores legitime interesse i personaliseret direkte markedsføring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis du i begyndelsen har gjort indsigelse med anvendelsen af din e-mailadresse til dette formål, finder der ingen mailforsendelse sted fra vores side. Du er berettiget til enhver tid at gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse til det førnævnte markedsføringsformål med fremadrettet virkning i form af en meddelelse til den dataansvarlige, der er nævnt i starten af denne databeskyttelseserklæring. For dette pålægges du kun transmissionsomkostninger i henhold til grundtaksterne. Efter modtagelse af din indsigelse indstilles anvendelsen af din e-mailadresse til markedsføringsformål omgående.

Markedsføring per brevpost

På grundlag af vores legitime interesse i personaliseret direkte markedsføring forbeholder vi os ret til opbevare og anvende dine for- og efternavne, din postadresse og – såfremt vi har modtaget disse yderligere oplysninger i forbindelse med kontraktforholdet – din titel, akademiske grad, din erhvervs-, branche- eller handelsbetegnelse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR med henblik på tilsendelse af interessante tilbud og informationer om vores produkter per brevpost.

Du kan kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaringen og anvendelsen af dine oplysninger til dette formål i form af en passende meddelelse til den dataansvarlige.

Medlemsområde

Medlemsområde

Du har mulighed for at registrere dig i medlemsområdet. Med hensyn til din registrering behandler vi personoplysninger (efternavn, fornavn, tiltale, fødselsdato, e-mailadresse) på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR for at kunne gennemføre det deraf resulterende kontraktforhold og for at kunne identificere dig entydigt.

I medlemsområdet har du mulighed for at abonnere på vores magasin „Hobby Heute“ (Hobby i dag), der udkommer regelmæssigt. For at administrere abonnementet og for at kunne sende tidsskriftet til dig behandler vi dine adresseoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR og overfører oplysningerne til vores forsendelsesudbyder Möller Druck und Verlag GmbH.

Hvis du ønsker det, kan du i medlemsområdet verificere din lokale forhandler og sende vedkommende dine kontaktoplysninger for at modtage tilbud og information, der er tilpasset til dig. Dine oplysninger overføres udelukkende på grundlag af dit samtykke, som du giver der, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Dette samtykke kan også til enhver tid trækkes tilbage der med fremadrettet virkning.

Den registreredes rettigheder

Den gældende databeskyttelsesret giver dig omfattende rettigheder for registrerede (indsigts- og interventionsret) over for den dataansvarlige med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi informerer dig om i nedenstående:

 • Indsigtsret i henhold til artikel 15 i GDPR: Specifikt har du en ret til indsigt i dine personoplysninger, der behandles af os, formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine oplysninger er eller vil blive videregivet til, det påtænkte tidsrum for opbevaringen eller kriterierne, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum, retten til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling, gøre indsigelse mod behandlingen, indgive en klage til en tilsynsmyndighed, information om, hvorfra dine oplysninger stammer, hvis de ikke blev indsamlet hos dig af os, forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og evt. meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen for dig og de forventede konsekvenser af en sådan behandling samt din ret til underretning om, hvilke garantier der i henhold til artikel 46 i GDPR findes i forbindelse med videresendelse af dine oplysninger til tredjelande.
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR: Du har en ret til berigtigelse af urigtige oplysninger om dig selv uden unødig forsinkelse og/eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger, der opbevares af os.
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, når forholdene i artikel 17, stk. 1, i GDPR gør sig gældende. Specifikt finder denne ret imidlertid ikke anvendelse, når behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR: Du har ret til at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger, så længe rigtigheden af dine oplysninger, der bestrides af dig, efterprøves, hvis du modsætter dig en sletning af dine oplysninger på grund af en ulovlig behandling og i stedet anmoder om begrænsning af behandling af dine oplysninger, hvis du har brug for dine oplysninger for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, når vi ikke længere har brug for disse oplysninger efter opfyldelse af formålet, eller hvis du har gjort indsigelse grundet din særlige situation, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Ret til underretning i henhold til artikel 19 i GDPR: Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er vedkommende forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig selv er videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Du har ret til at blive oplyst om disse modtagere.
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage din personoplysninger, som du har givet til os, eller til at anmode om transmission heraf til en anden dataansvarlig, hvis det teknisk muligt.
 • Ret til at trækket givne samtykker tilbage i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR: Du har til enhver tid ret til at trække et tidligere givet samtykke tilbage til behandling af oplysninger med fremadrettet virkning. I tilfælde af tilbagetrækningen sletter vi de berørte oplysninger uden unødig forsinkelse, såfremt en videre behandling ikke kan baseres på et retsgrundlag for behandling uden samtykke. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
 • Ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR: Når vi i forbindelse med en interesseafvejning behandler dine personoplysninger baseret på vores overvejende legitime interesse, har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod denne behandling med fremadrettet virkning. Du kan indgive din indsigelse til os ad kontaktvejene, der er angivet ovenfor.

Hvis du gør brug af din ret til indsigelse, afslutter vi behandlingen af de berørte oplysninger. Vi forbeholder os imidlertid ret til en viderebehandling, hvis vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig selv til sådan markedsføring. Du kan gøre indsigelse som beskrevet ovenfor.
Hvis du gør brug af din ret til indsigelse, afslutter vi behandlingen af de berørte oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at indgive klage i henhold til artikel 77 i GDPR: Hvis du finder, at behandlingen af personoplysninger om dig selv overtræder GDPR, har du – uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler – ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, f.eks.:
  Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
  Holstenstraße 98, 24103 Kiel; 0431/988-1200; mail@datenschutzzentrum.de

 

Udgave: 13.05.2020