Personvernerklæring

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktinformasjon av den behandlingsansvarlige

Denne personvernerklæringen forklarer typen, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysninger (heretter kalt «data» eller «opplysninger») innenfor rammene av vår levering av tjenester samt for det nettbaserte tilbudet vårt og nettsider, funksjoner og innhold tilknyttet dette, samt eksterne nettsteder vi benytter, som f.eks. våre profiler på sosiale medier (heretter kalt «nettbasert tilbud»). Når det gjelder de brukte begrepene, som for eksempel behandling eller behandlingsansvarlig, ber vi deg lese definisjonene i art. 4 av personvernforordningen.

Her kan du endre cookie-innstillingene dine

Behandlingsansvarlig

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
+49 (0)4331 - 6060

info[at]hobby-caravan.de
Impressum: https://www.hobby-caravan.de/impressum/

 

Databeskyttelsesansvarlig

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby
Telefon: +49 4621 530 40 50
E-Mail: mail[at]konzept17.de  

Datainnsamling ved besøk på nettstedet vårt

Hvis du bruker nettstedet vårt som ren informasjon, dvs. at du ikke registrerer deg eller sender oss informasjon på andre måter, innhenter vi kun de data som nettleseren din sender til serveren vår (såkalte serverloggfiler). Når du henter frem nettstedet vårt, innhenter vi følgende data som er nødvendige for at vi skal kunne vise deg nettstedet:

 • besøk på nettstedet vårt
 • dato og klokkeslett for tilgangen
 • antall overførte data i byte
 • kilde/henviser, altså hvilken nettside du kom fra
 • brukt nettleser
 • brukt operativsystem
 • brukt IP-adresse (ev. i anonymisert form)

Behandlingen skjer i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen basert på vår legitime interesse i forbedringen av stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Det skjer ingen videreformidling eller annen bruk av dataene. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere serverloggfiler i etterkant dersom det oppstår konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

Kontakt

Når du tar kontakt med oss (f.eks. via kontaktskjema, e-post, telefon eller på sosiale medier) behandles personopplysningene til brukeren for kontaktgjennomføring iht. art. 6 nr. 1 bokstav b (innenfor rammen av kontraktsforhold), art. 6 nr. 1 bokstav f (andre forespørsler) av personvernforordningen. Vår legitime interesse er her behandling og besvarelse av forespørselen. Brukerens personopplysninger kan lagres i et CRM-system (Customer Relationship Management System) eller lignende.

Vi sletter forespørsler så snart disse ikke lenger kreves, ellers gjelder den lovpålagte arkiveringsplikten.

Vertskap og e-postforsendelse

Vertskapstjenestene vi bruker lar oss tilby deg følgende tjenester: infrastruktur- og plattformytelser, datakapasitet, lagringsplass og databasetjenester, e-postutsendelse, sikkerhetstjenester og tekniske vedlikeholdstjenester som vi bruker til å drive dette nettilbudet.

Under dette arbeidet behandler vi eller vår vertsleverandør registrerte data, kontaktopplysninger, innholdsdata, kontraktsdata, bruksdata, meta- og kommunikasjonsdata fra kunder, interesserte parter og besøkende til dette nettilbudet på grunnlag av våre legitime interesser i at dette nettilbudet skal gjøres tilgjengelig på effektivt og sikkert vis iht. art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen.

Personvern ved jobbsøknader og i søknadssammenheng

Hobby innhenter og behandler personopplysninger fra jobbsøkere med det formål å behandle søknaden for å inngå en eventuell avtale iht. art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen. Behandlingen kan også skje elektronisk. Dette gjelder særlig når søknader og søknadsdokumenter sendes elektronisk, for eksempel via e-post eller jobbportalen vår. Hvis Hobby inngår en arbeidsavtale med en søker, vil de oppgitte personopplysningene lagres for å kunne gjennomføre avtaleforholdet. Hvis Hobby ikke velger å inngå en arbeidsavtale med søkeren, vil dokumentene slettes automatisk senest seks måneder etter melding om avslag, så sant slik sletting ikke går mot de legitime interessene til Hobby eller søkeren ikke har gitt samtykke til fortsatt behandling. Hvis jobbsøknaden ikke gjelder en spesifikk ledig stilling på jobbportalen vår (initiativsøknad), kan dine data videreformidles til bedrifter som er tilknyttet Hobby, basert på dine kvalifikasjoner og en legitim interesse for begge parter.

For automatisk behandling av søknaden din vil følgende data innhentes og behandles:

 1. fornavn, etternavn, e-postadresse og ev. også gateadresse/sted, fødselsdato, telefonnummer, statsborgerskap
 2. Tilleggsspørsmål basert på den aktuelle annonsen (f.eks. om sertifikat)
 3. Livsløp
 4. Arbeidserfaring og utdannelse
 5. Kompetanser (f.eks. Photoshop, MS Office)
 6. Søkerbilde (frivillig)
 7. Kvalifikasjoner, sertifikater og språkferdigheter
 8. Søkertekst
 9. Filer og dokumenter som du vedlegger eller laster opp

Kartsystemer

Google Maps

Nettstedet vårt bruker Google Maps (API) fra Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google»). Google Maps er en nettbasert tjeneste for fremstilling av interaktive kart, for å fremvise geografisk informasjon visuelt. Bruken av denne tjenesten viser deg hor vi er og forenkler et eventuelt behov for kjøreveiledning.

Allerede når du kaller opp den aktuelle underliggende siden som Google Maps-kartet er integrert i, sendes det informasjon om din bruk av nettstedet vårt (f.eks. IP-adressen din) til en Google-server i USA. Dette skjer uavhengig av om Google har en brukerkonto for deg som du er logget inn på eller ikke. Når du er logget inn hos Google, tilordnes dine data rett til kontoen din. Hvis du ikke ønsker en slik tilordning av dine data til kontoen din, må du logge deg ut før du trykker på knappen. Google lagrer opplysningene dine (også for brukere som ikke er innlogget) som en brukerprofil og evaluerer denne. Slik evaluering skjer iht. art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen på grunnlag av Google sin legitime interesse i fremvisning av persontilpasset reklame, markedsforskning og/eller behovsbasert utforming av nettstedet sitt. Du kan motsette deg denne opprettelsen av en brukerprofil ved å vende deg til Google.

Google LLC med hovedkvarter i USA er sertifisert i henhold til personvernavtalen «Privacy Shield» mellom EU og USA, som garanterer overholdelse av det personvernnivået som gjelder i EU.

Hvis du ikke ønsker en fremtidig overføring av dine data til Google ved bruk av Google Maps, kan du deaktivere tjenesten Google Maps helt, ved å slå av programmet JavaScript i nettleseren din. Google Maps og dermed også kartvisningen på dette nettstedet kan da ikke brukes.

Du finner bruksvilkårene til Google på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, og tilleggsvilkårene for Google Maps på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

For mer inngående informasjon om personvern i sammenheng med bruken av Google Maps, går du til Google sin nettside («Google Privacy Policy»): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Integrering av OpenStreetMap

Dette nettstedet bruker programmeringsgrensesnittet (API) til OpenStreetMap for å fremvise geografisk informasjon visuelt. OpenStreetMap tilbys på grunnlag av Open Data Commons (ODbL) av OpenStreetMap Foundation.

Du finner mer informasjon om databehandling og personvern hos OSM her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 

Nettanalysetjeneste

Bruk av eksterne tjenester

Vi bruker eksterne tjenester på nettsiden vår. Eksterne tjenester er tjenester fra tredjepartsleverandører som brukes på nettsiden vår. Dette kan tjene ulike formål, for eksempel visning av videoer eller nettsidens sikkerhet. Når disse tjenestene brukes, sendes også personopplysninger til de respektive leverandørene av disse eksterne tjenestene. Hvis vi ikke har en berettiget interesse i å bruke disse tjenestene, innhenter vi på forhånd ditt samtykke som besøkende på nettstedet vårt. Dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR).  

Analytics

Vi behandler personopplysningene til besøkende på nettsiden vår for å analysere brukeratferd. Gjennom å analysere dataene er vi i stand til å sammenstille informasjon om bruk av de enkelte komponentene til nesttsiden vår. Slik kan vi forbedre nettsidens brukervennlighet. Analyseverktøyene som brukes, kan for eksempel brukes til å opprette brukerprofiler for visning av målrettet eller interessebasert reklame, til å gjenkjenne besøkende neste gang de besøker nettsiden vår, til å måle klikk- og skrolleatferd, nedlastinger, til å lage heatmaps, til å registrere sidevisninger, til å måle varigheten av besøk eller exit-frekvens og til å spore opprinnelsen til besøkende på nettsiden (by, land, hvilken side den besøkende kommer fra). Vi bruker analyseverktøyet for å forbedre våre markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter.

Vi behandler kun personopplysningene hvis du samtykker til denne (via samtykkebanneret på nettsiden). Rettsgrunnlaget for behandlingen er samtykket (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Uten ditt samtykke vil ikke databehandlingen finne sted som beskrevet ovenfor. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt (f.eks. via samtykkebanneret eller via andre metoder på nettsiden), vil vi avslutte databehandlingen. Lovligheten av databehandlingen som har funnet sted for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av dette.  

Google Analytics 4 

Vi bruker tjenesten Google Analytics på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå.  Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://policies.google.com/privacy.  

Tjenesten bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:  

NavnVarighetTypeFormål
_ga400 dager1st-Party CookieInneholder en randomisert User-ID. Ved hjelp av denne ID-en kan Google Analytics gjenkjenne brukere som har besøkt nettsiden tidligere og koble dataene til tidligere besøk.
_ga_123454400 dager1st-Party CookieSamler data om hvor ofte en besøker har besøkt en nettside samt data for første og siste besøk. 

                                                
I tillegg har vi inngått en ordrebehandlingsavtale med Google om bruk av Google Analytics. Gjennom denne avtalen sikrer Google at de behandler opplysningene i samsvar med personvernforordningen og garanterer at den registrertes rettigheter respekteres.  

Google Signals

Vi bruker tjenesten Google Signals på nettsiden vår som en utvidelse av Google Analytics 4. Leverandøren av tjenesten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Analysen av din brukeratferd over flere enheter skjer kun med ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR. Dette gjelder spesielt hvis du har aktivert personlig tilpassede annonser og enhetene dine er koblet til Google-kontoen din. Vi mottar kun statistisk informasjon fra Google og ingen personopplysninger. Hvis du ønsker å stoppe analysen over flere enheter, kan du gjøre det ved å deaktivere funksjonen «Personlig tilpasset annonsering» i innstillingene på Google-kontoen din. 

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå. Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://policies.google.com/privacy.  

Google Tag Manager

Vi bruker tjenesten Google Tag Manager på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.  

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå. Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://policies.google.com/privacy.  

etracker (https://www.etracker.com/datenschutz/):

Tilbyderen av dette nettstedet bruker tjenester fra etracker GmbH basert i Hamburg, Tyskland (etracker.com) til analyse av bruksdata. Det benyttes her informasjonskapsler som muliggjør en statistisk analyse av besøkendes bruk av dette nettstedet samt visning av bruksrelatert innhold eller reklame. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens brukerenhet av nettleseren. etracker-informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som kan identifisere en bruker.

Data som fremskaffes med etracker behandles og lagres kun i Tyskland og på oppdrag fra tilbyderen av dette nettstedet, og underligger dermed de strenge tyske og europeiske personvernlovene og -standardene. etracker kontrolleres, sertifiseres og utmerkes med personvernmerket ePrivacyseal av uavhengig kontrollorgan.

Databehandling skjer basert på det juridiske grunnlaget i art. 6 nr .1 bokstav f (legitim interesse) av personvernforordningen. Vår legitime interesse er optimeringen av nettilbudet vårt og vår nettbaserte tilstedeværelse. Ettersom personvernet til våre besøkende er viktig for oss, anonymiseres IP-adressen av etracker så snart som mulig, samtidig som innloggings- og enhetsinformasjon hos etracker krypteres til en entydig nøkkel som ikke kan tilordnes en enkelt person. Annen bruk, sammenkobling eller videreformidling til tredjeparter gjøres ikke av etracker.

Du kan motsette deg den oppgitte bearbeiding av personopplysningene dine. Hvis du motsetter deg slik bruk, har dette ingen uheldige konsekvenser for deg. Du finner mer informasjon om personvern hos etracker her.

Nettbutikk

 

Databehandling ved åpning av kundekonto og til avtaleavvikling

I henhold til art.6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen innhentes og behandles personopplysninger når du deler slik informasjon med oss for gjennomføring av en avtale eller for å åpne en kundekonto. Hvilke data som innhentes ser du på det aktuelle kontaktskjemaet. Du kan når som helst slette kundekontoen din, dette gjøres ved å kontakte behandlingsansvarlig via kontaktinformasjonen ovenfor. Vi lagrer og bruker de opplysningene du oppgir til oss til avtaleavviklingen. Etter at en avtale er fullført eller kundekontoen din er slettet, vil dine data sperres hensyntatt skattemessige og handelsrettslige oppbevaringsfrister, og etter utløpet av disse også slettes, så sant du ikke uttrykkelig har samtykket til en fortsatt behandling av dine personopplysninger. Vi vil informere deg om dette under.

Datainnhenting ved bestilling

Hvis du ønsker å bestille noe fra nettbutikken vår, har du valget mellom å enten oppgi de nødvendige opplysningene kun en gang (som gjest) eller å opprette en kundekonto, hvor opplysningene dine vil lagres for eventuelle senere kjøp. Både registrering og kjøp som gjest, og dermed angivelsen av mer informasjon i nettbutikken vår, skjer på helt frivillig grunnlag. Ved både registrering og kjøp som gjest ber vi om alle personopplysningene som trengs for å utføre og avvikle bestillingen. Registreringen krever dessuten at du velger et brukernavn og passord. Begge muliggjør en enklere innlogging uten ny inntasting av alle dine personopplysninger. Opplysningene dine lagrer vi kun for opprettelse av en kundekonto, hvor du kan legge inn bestillinger som vi så utfører og avvikler. Vi beholder opplysningene dine for eventuelle fremtidige bestillinger. Du kan slette kundekontoen din når du måtte ønske. Hvis du ikke oppretter en kundekonto, lagrer vi opplysningene din til det formål å oppfylle avtalen og sletter dem så snart vi ikke lenger har en juridisk forpliktelse til å beholde dem.

Til organisasjon av bestillinger og logistikk har vi valgt å samarbeide med bedriften OK Logistics GmbH & Co.KG, Itzehoer Straße 31-33, 24594 Hohenwestedt. For sikring av personvernsamsvarende omgang med dine personopplysninger har vi inngått en bestillingsbehandlingsavtale i henhold til artikkel 28 av personvernforordningen.

Videreformidling av personopplysninger til speditører

DHL

Hvis varen skal transporteres av speditøren DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), gir vi e-postadressen din videre til DHL sin leveringsansvarlig iht. art.6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for å sende ut leveringsmelding. Dette er så sant du har gitt samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers videreformidler vi kun mottakerens navn og leveringsadressen til DHL iht. art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen. Videreformidlingen skjer kun når dette kreves for varelevering. I så tilfelle er oppsett av leveringstidspunkt med DHL eller annen leveringsansvarlig ikke mulig. Samtykket ditt kan du når som helst trekke tilbake for fremtidige bestillinger ved å gi beskjed til behandlingsansvarlig angitt ovenfor eller til speditøren DHL.

UPS

Hvis varen skal transporteres av speditøren UPS (United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), gir vi e-postadressen din videre til UPS sin leveringsansvarlig iht. art.6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for å sende ut leveringsmelding. Dette er så sant du har gitt samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers videreformidler vi kun mottakerens navn og leveringsadressen til UPS iht. art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen. Videreformidlingen skjer kun når dette kreves for varelevering. I så tilfelle er oppsett av leveringstidspunkt med UPS eller annen leveringsansvarlig ikke mulig. Samtykket ditt kan du når som helst trekke tilbake for fremtidige bestillinger ved å gi beskjed til behandlingsansvarlig angitt ovenfor eller til speditøren UPS.

GLS

Hvis varen skal transporteres av speditøren GLS (General Logistics Systems, Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), gir vi e-postadressen din videre til GLS sin leveringsansvarlig iht. art.6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for å sende ut leveringsmelding. Dette er så sant du har gitt samtykke til dette i bestillingsprosessen. Ellers videreformidler vi kun mottakerens navn og leveringsadressen til GLS iht. art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen. Videreformidlingen skjer kun når dette kreves for varelevering. I så tilfelle er oppsett av leveringstidspunkt med GLS eller annen leveringsansvarlig ikke mulig. Samtykket ditt kan du når som helst trekke tilbake for fremtidige bestillinger ved å gi beskjed til behandlingsansvarlig angitt ovenfor eller til speditøren GLS.

Eksterne betalingsleverandører

Vi bruker de nedenstående eksterne betalingsleverandørene, som lar brukeren utføre betalingstransaksjoner via plattformen sin.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-Mail: impressum[at]paypal.com
Registreringsnummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Du finner personvernerklæringen på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Formål ved behandling

Iht. art. 6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen – samtykke fra gjeldende person
Iht. art. 6 nr. 1 bokstav b. DSGVO – avvikling av avtaler, gjennomføring av kontraktsmessige tiltak
Iht. art. 6 nr. 1 bokstav f. av personvernforordningen – legitim interesse (effektiv og sikker betalingsmulighet)

Type behandlede data for betalingsleverandør

 • Beholdningsdata som navn, tittel osv.
 • Bankinformasjon som f.eks. kontonummer, kredittkortnummer, passord, transaksjonsnummer (TAN) og sjekksummer, mottakerspesifikke opplysninger

Disse opplysningene er nødvendige for å gjennomføre transaksjoner, og innhentes og lagres kun av betalingsleverandøren. Vi får informasjon om kontoen eller kredittkortet ditt, men kun som en bekreftelse om betalingsgjennomføring eller en avvisning av betalingen.

Under visse omstendigheter kan data overføres til kredittbyrå av betalingsleverandøren med det formål å kontrollere identitet og kredittverdighet. Her gjelder bruksvilkårene og personvernerklæringen til betalingsleverandøren.

Bruksvilkårene og personvernerklæringen til betalingsleverandøren gjelder for betalingstransaksjonen. Disse regulerer også ytterligere informasjon om rett til tilbakekalling, informasjon og andre registrerte rettigheter.

Sosiale medier

Vi bruker programutvidelser for sosiale medier for å koble nettstedet vårt til de sosiale mediekanalene våre. Integreringen av programutvidelsene skal gjøre det enklere for de som besøker nettstedet vårt å følge kanalene våre i de sosiale nettverkene samt dele, like eller kommentere innhold. Enkelte programutvidelser for sosiale medier gjør det mulig å analysere brukeratferden til de besøkende på nettstedet med hensyn til atferden deres i sosiale nettverk. Bruken av programutvidelser skal gjøre kanalene våre mer kjent og øke antall følgere. 

Programutvidelsene behandler også personopplysninger og overfører data til disse sosiale nettverkene. Dataene overføres så snart nettstedet åpnes. Dataene som behandles, er f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, tid for tilgang, enhetsinformasjon og IP-adresse. 

Vi behandler opplysningene dine kun hvis du samtykker til denne databehandlingen (via samtykkebanneret på nettsiden). Rettslig grunnlag for behandlingen er samtykket (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a). Uten ditt samtykke vil ikke databehandlingen finne sted som beskrevet ovenfor. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt (f.eks. via samtykkebanneret eller via andre metoder på nettsiden), vil vi avslutte databehandlingen. Lovligheten av databehandlingen som har funnet sted før tilbaketrekkingen, forblir uberørt av dette. 

Facebook

Vi bruker tjenesten Facebook på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Irland.

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå. 

Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL:  https://www.facebook.com/about/privacy

Tjenesten bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt og lagrer opplysninger i nettleserens lokale lagring eller øktlagring: 

Navn VarighetTypeFormål
_fbp90 dager1st-Party CookieDisse informasjonskapslene brukes for å kunne stille mer relevant reklame til disposisjon for deg på Facebook.
lastExternalReferrerPermanent1st-Party Local StorageDenne informasjonskapselen brukes for tilordningsformål. Ved hjelp av den kan man fastslå via hvilken lenke eller side en bruker er kommet til den aktuelle siden på.
lastExternalReferrer
Time
Permanent1st-Party Local StorageFastslår hvordan brukeren har kommet til nettstedet ved at den siste URL-adressen registreres.

Facebook Connect

Vi bruker tjenesten Facebook Connect på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited (Marketplace), 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland. 

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå. 

Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://de-de.facebook.com/policy.php.

flockler

Vi bruker tjenesten flockler på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Flockler Oy, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE, Storbritannia.

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (Storbritannia). I en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå har EU-kommisjonen bekreftet at landet har et tilstrekkelig personvernnivå.

Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://flockler.com/privacy-policy.

Instagram

Vi bruker tjenesten Instagram på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Irland.

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå.

Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: https://www.facebook.com/privacy/policy

TikTok

Vi bruker tjenesten TikTok på nettsiden vår. Leverandør av tjenesten er TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. 

Bruk av tjenesten kan innebære at data overføres til et tredjeland (USA). Leverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework og tilbyr dermed et tilstrekkelig personvernnivå. 

Du finner mer informasjon i leverandørens personverninformasjon på følgende URL: www.tiktok.com.

Navn VarighetTypeFormål
_tt_enable_cookie390 dager1st-Party CookieDenne informasjonskapselen brukes for å spore aktivitetene på nettstedet og dermed optimalisere reklamen.
_ttp390 dager1st-Party CookieDenne informasjonskapselen brukes til å spore konverteringer og remarketingannonser til målgrupper.
tt_appInfoØkt1st-Party Session StorageBrukes av den sosiale nettverkstjenesten TikTok for å spore bruken av integrerte tjenester.
tt_pixel_session_
index
Økt1st-Party Session StorageBrukes av det sosiale nettverket TikTok for å spore bruken av integrerte tjenester.
tt_sessionIdØkt1st-Party Session StorageBrukes av den sosiale nettverkstjenesten TikTok for å spore bruken av integrerte tjenester.

YouTube

Dette nettstedet bruker YouTube-integreringsfunksjonen til visning og avspilling av videoer fra plattform «YouTube», som tilhører Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Her brukes den utvidede personvernmodusen, som ifølge leverandøren kun starter lagring av brukerinformasjon når videoen(e) spilles av. Hvis du starter avspillingen av integrerte YouTube-videoer, legger leverandøren YouTube informasjonskapsler i nettleseren din som innhenter informasjon om bruksforholdene. Ifølge informasjon fra YouTube brukes disse blant annet til å samle inn videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre misbruk. Når du er logget inn hos Google, tilordnes dine data rett til kontoen din når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker en slik tilordning av dine YouTube-data, må du logge deg ut før du trykker på knappen. Google lagrer opplysningene dine (også for brukere som ikke er innlogget) som en brukerprofil og evaluerer denne. Slik evaluering skjer iht. art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen på grunnlag av Google sin legitime interesse i fremvisning av persontilpasset reklame, markedsforskning og/eller behovsbasert utforming av nettstedet sitt. Du kan motsette deg denne opprettelsen av en brukerprofil ved å vende deg til YouTube.

Uavhengig av om de integrerte videoene spilles av, opprettes det en tilkobling til Google-nettverket «DoubleClick» hver gang denne nettsiden åpnes, noe som kan utløse ytterligere databehandling uten vår viten.

Du finner mer informasjon om personvern hos YouTube i personvernerklæringen til leverandør her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Facebook- og Instagram-fansider

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH bruker den tekniske plattformen og tjenestene til Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland for informasjonstjenestene som tilbys på Facebook og Instagram.

Vi gir med dette beskjed om at du bruker disse fansidene og funksjonene helt på eget ansvar. Dette gjelder spesielt bruken av interaktive funksjoner (f.eks. kommentering, deling, vurdering). Alternativt kan du finne informasjonen og tilbudene som tilbys på disse sidene på vårt nettsted www.hobby-caravan.de www.hobby-caravan.de  i stedet.​​​​​​

Ved besøk på fansiden vår mottar Meta Platforms Ireland bl.a. IP-adressen din samt annen informasjon som ligger som informasjonskapsler i nettleseren din. Denne informasjonen brukes til å gi oss, som operatør av Facebook-sidene, statistisk informasjon om bruken av sidene. Du finner nærmere informasjon om dette på Meta Platforms Ireland sin kobling her:​​​​​​ http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Opplysninger som innhentes her vil behandles av Meta Platforms Ireland, hvilket kan bety at de overføres til og behandles utenfor EU-land. Hvilke opplysninger Meta Platforms Ireland innhenter og hvordan de brukes, beskriver Meta Platforms Ireland rent generelt i sin personvernerklæring. Her finner du også informasjon om kontaktmuligheter for Meta Platforms Ireland samt innstillingsmulighetene med hensyn til reklamevisning. Personvernerklæringen er tilgjengelig via denne koblingen: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Du finner den fullstendige personvernerklæringen til Meta Platforms Ireland her:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Du finner den fullstendige personvernerklæringen til Instagram her:

https://help.instagram.com/519522125107875

Hvordan Meta Platforms Ireland bruker data fra ditt besøk på Facebook- og Instagram-sider til egne formål, i hvilken grad aktiviteter på sidene tilordnes individuelle brukere, hvor lenge Meta Platforms Ireland lagrer slike data og om data fra et besøk på siden videresendes til tredjeparter er ikke uttrykkelig angitt av Meta Platforms Ireland, og er ikke noe vi vet.

Ved tilgang til en Facebook- eller Instagram-side overføres IP-adressen tilordnet brukerenheten din til Meta Platforms Ireland. Meta Platforms Ireland sier at denne IP-adressen anonymiseres (for «tyske» IP-adresser) og slettes etter 90 dager. Meta Platforms Ireland lagrer dessuten opplysninger om brukerenheten til brukerne sine (f.eks. med funksjonen innloggingsvarsel); uansett er det mulig for Meta Platforms Ireland å tilordne IP-adresse til individuelle brukere.

Hvis du som bruker er logget inn på Facebook eller Instagram, ligger det en informasjonskapsel på brukerenheten din med din ID. Med denne kan Meta Platforms Ireland se at du har besøkt denne siden og hvordan du har brukt den. Dette gjelder også for alle andre Facebook- og Instagram-sider. Med Liker-knapper som er integrert i ulike nettsider, kan Meta Platforms Ireland registrere besøket ditt på disse nettsidene og tilordne disse til profilen din. Basert på denne informasjonen kan de tilpasse innhold eller annonser til deg.

Hvis du vil unngå dette, bør du logge ut av Facebook eller Instagram eller deaktivere «Forbli pålogget»-funksjonen, slette informasjonskapslene på brukerenheten din, og avslutte og starte nettleseren på nytt. På denne måten vil Facebook-informasjonen som gjør at du kan identifiseres umiddelbart, slettes. Da kan du benytte deg av siden vår uten at identiteten din avsløres. Når du benytter en interaktiv funksjon på siden (Liker-knapp, kommentering, deling, varsling osv.) vises det et innloggingsvindu. Etter slik innlogging er du igjen gjenkjennelig som individuell bruker for Meta Platforms Ireland.

Informasjon om hvordan du kan forvalte eller slette eksisterende opplysninger finner du på følgende Facebook-støttesider:https://de-de.facebook.com/about/privacy. Som leverandør av informasjonstjenesten verken innhenter eller behandler vi data fra din bruk av tjenesten vår.

Ved eventuelle spørsmål tar du kontakt med oss på  info[at]hobby-caravan.de.

Du finner mer informasjon om Meta Platforms Ireland og andre sosiale nettverk samt hvordan du kan beskytte dine opplysninger på www.youngdata.de.

Bruk av dine data til direktereklame

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Hvis du vil abonnere på nyhetsbrevet vårt, sender vi deg jevnlig informasjon om våre tilbud. Det eneste som treng for dette er e-postadressen din. Angivelse av eventuelle andre opplysninger er helt frivillig og brukes til å kunne henvende oss til deg personlig. For utsendelsen av nyhetsbrevet bruker vi den såkalte Double Opt-in-prosessen. Dette betyr at vi først vil sende deg nyhetsbrevet vårt via e-post når du har gitt uttrykkelig samtykke til at du ønsker dette. Vi sender deg så en e-postbekreftelse hvor du må klikke på en kobling for å bekrefte at du ønsker å motta fremtidige nyhetsbrev.

Med aktiveringen av bekreftelseskoblingen gir du oss ditt uttrykkelige samtykke til bruken av dine personopplysninger i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen. Når du abonnerer på nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen som oppgis av nettleverandøren (ISP) din samt dato og klokkeslett for registrering, for å kunne spore mulig misbruk av din e-postadresse på et senere tidspunkt. Data vi samler inn ved registrering for nyhetsbrevet, vil kun bli brukt til reklameformål via nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved hjelp av koblingen i selve nyhetsbrevet. Du kan enten redigere innstillingene dine direkte på medlemsområdet vårt eller melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke skjemaet du finner der. Når du har avsluttet abonnementet ditt, vil e-postadressen din slettes umiddelbart fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine eller vi forbeholder oss en rett til databruk utover dette, som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

Bruk av forsendelsesleverandøren «CleverReach»

Dette nettstedet bruker CleverReach til utsendelse av nyhetsbrev. Tjenesteleverandøren er CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach er en tjeneste som lar deg organisere og analysere nyhetsbrev. Dataene du oppgir for å abonnere på nyhetsbrevet (f.eks. e-postadresse) vil lagres på CleverReach-serverne i Tyskland eller Irland.

Vårt nyhetsbrev som sendes ut med CleverReach lar oss analysere atferden til nyhetsbrevmottakerne. Her kan vi blant annet analysere hvor mange mottakere som åpner nyhetsbrevet og hvor ofte de ulike koblingene i nyhetsbrevet klikkes på. Ved hjelp av såkalt konverteringssporing kan det også analyseres om en forhåndsdefinert handling (f.eks. kjøp av et produkt på nettsiden vår) fant sted etter at koblingen i nyhetsbrevet ble klikket på. Du finner mer informasjon om datanalysen med CleverReach-nyhetsbrevet på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket ved å melde deg av mottaket av nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede har funnet sted forblir upåvirket av denne tilbakekallingen.

Hvis du ikke ønsker at det skal utføres CleverReach-analyse, må du melde deg av nyhetsbrevet vårt. Dette kan du gjøre ved hjelp av koblingen i hvert av nyhetsbrevene. Du kan også melde deg av som mottaker på nettstedet vårt.

Data om deg som er lagret hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet vil forbli lagret hos oss til du melder deg av nyhetsbrevet, og vil slettes både fra våre servere og fra serverne til CleverReach etter at du har avsluttet nyhetsbrevet. Data som er lagret for andre formål (f.eks. e-postadresser til medlemsområdet) forblir uberørt.

Du finner mer informasjon om personvernerklæringen til CleverReach på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz

Vi har inngått en avtale med CleverReach om databehandling og CleverReach oppfyller de strenge tyske personvernlovene i sitt arbeid.

Forsendelse av e-postnyhetsbrev til eksisterende kunder

Hvis du oppgir e-postadressen din til oss ved kjøp av varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til å sende deg jevnlige tilbud på lignende varer eller tjenester via e-post. I henhold til § 7 nr. 3 av tyske UWG trenger vi ikke spesifikt samtykke til dette. Databehandling skjer på grunnlag av vår legitime interesse i persontilpasset direktereklame iht. art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen. Hvis du har motsatt deg en slik bruk av e-postadressen din, vil vi ikke sende ut slike e-poster. Du har rett til å motsette deg fremtidig bruk av e-postadressen din til det ovennevnte reklameformålet når som helst ved å varsle behandlingsansvarlig som er nevnt i starten av denne personvernerklæringen. For dette påløper kun overføringskostnader etter grunntakstene. Etter mottak av beskjed om at du motsetter deg slik bruk, vil utsendelsen av reklame til e-postadressen din avsluttes umiddelbart.

Reklame via post

På grunnlag av vår legitime interesse i persontilpasset direktereklame, forbeholder vi oss retten til å lagre ditt for- og etternavn, din postadresse og, i den grad vi har mottatt slik tilleggsinformasjonen fra deg som en del av kontraktsforholdet, tittel, akademisk grad, yrkes- eller bedriftsnavn i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen, og bruke disse opplysningene til å sende deg interessante tilbud og informasjon om våre produkter i posten.

Du kan når som helst motsette deg lagring og bruk av dine data til dette formålet ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige.

Medlemsområde

Du kan registrere deg for medlemsområdet. For din registrering behandler vi personopplysninger (for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse) på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen for gjennomføring av eventuelle resulterende kontraktsforhold og for entydig identifikasjon av deg.

På medlemsområdet kan du velge å abonnere på magasinet vårt «Hobby Heute». For å administrere abonnementet og sende deg magasinet, behandler vi adressen din på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen og overfører opplysningene til vår tjenesteleverandør Möller Druck und Verlag GmbH.

Hvis du ønsker det, kan du verifisere din lokale forhandler i medlemsområdet og sende dem dine kontaktdetaljer for å motta tilbud og informasjon tilpasset nettopp deg. Opplysningene vil kun behandles basert på ditt uttrykkelige samtykke iht. art. 6 nr. 1 bokstav a av personvernforordningen. Dette samtykket kan også tilbakekalles her med virkning for fremtiden.

Medlemsområdet lar deg også se kommende service- og inspeksjonsavtaler, og bli påminnet om disse. Dette gjøres ved at vi behandler kjøretøyets identifikasjonsnummer og datoen for neste inspeksjons-, service- eller lekkasjetestdato som vi beregner eller som du har avtalt med forhandleren din. Vi beregner også datoen for første registrering av kjøretøyet ditt samt dato for siste inspeksjonsavtale. Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke iht. art. 6 nr. 1 s. 1 bokstav a av personvernforordningen. Dette samtykket kan tilbakekalles når du måtte ønske med virkning for fremtiden.

Rettigheter for berørt person

Den gjeldende databeskyttelsesloven gir deg omfattende rettigheter (rett til informasjon og rett til å motsette deg) overfor den behandlingsansvarlige når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, som vi vil informere deg om nedenfor:

 • Rett til informasjon i henhold til art. 15 av personvernforordningen: Du har spesielt rett til informasjon om dine personopplysninger som behandles av oss, behandlingsformålene, kategoriene av personopplysninger som behandles, mottakerne eller kategoriene av mottakere som dine personopplysninger har blitt eller vil bli avslørt ovenfor, den planlagte lagringsperioden eller kriteriene for å fastsette lagringsperioden, at du har rett til korreksjon, sletting, behandlingsbegrensning, behandlingsmotsettelse, klage til tilsynsmyndighet, opprinnelsen for opplysningene dine hvis de ikke ble innhentet av oss, om det foreligger automatisk beslutningstaking inkludert profilering og, hvis aktuelt, meningsfull informasjon om den involverte logikken, omfanget og tiltenkte effekter av slik behandling på deg, samt din rett til å informeres, som garantert iht. til art. 46 av personvernforordningen, når du videresender data til tredjeparts land;
 • Rett til korreksjon i henhold til art. 16 av personvernforordningen: du har rett til å få korrigert feilaktige data og/eller få fullstendiggjort ufullstendige informasjon som er lagret hos oss;
 • Rett til sletting i henhold til art. 17 av personvernforordningen: Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger dersom kravene i art. 17 av GDPR oppfylles. Denne retten gjelder imidlertid ikke dersom behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmenn interesse eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;
 • Rett til behandlingsbegrensning i henhold til art. 18 av personvernforordningen: Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger så lenge den bestridte nøyaktigheten av dine data kontrolleres, dersom du nekter å slette dine data på grunn av utillatelig databehandling og i stedet ber om begrensning av databehandlingen, hvis du trenger dine data for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav etter at vi ikke lenger trenger disse opplysningene fordi formålet er oppnådd, eller hvis du har fremmet innsigelse basert på din spesifikke situasjon, så lenge det ennå ikke er klart om våre legitime grunner gjelder;
 • Rett til informasjon i henhold til art. 19 av personvernforordningen: Dersom du har hevdet rett til korreksjon, sletting eller behandlingsbegrensning overfor behandlingsansvarlig, plikter denne å informere alle mottakere av dine personopplysninger om slik korreksjon eller sletting av data eller behandlingsbegrensning, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor arbeidsinnsats. Du har rett til å få beskjed om denne mottakeren.
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 av personvernforordningen: Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger i et strukturert, vanlig bruk og maskinlesbart format eller å få dette overført til en annen behandlingsansvarlig, så langt dette er teknisk mulig;
 • Rett til tilbakekalling av gitt samtykke i henhold til art. 7 nr. 3 av personvernforordningen: Du har rett til å trekke tilbake gitt samtykke til databehandling med virkning for fremtiden. Ved en eventuell tilbakekallelse vil vi slette de aktuelle personopplysningene umiddelbart, med mindre videre behandling er basert på et rettsgrunnlag for behandling uten samtykke. Tilbakekallingen av samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen;
 • Rett til å protestere i henhold til art. 21 av personvernforordningen: Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på vår overordnede legitime interesse som en del av en interesseavveining, har du rett til å når som helst motsette deg denne behandlingen av grunner som oppstår fra din spesifikke situasjon med virkning for fremtiden. Gi oss beskjed om at du motsetter deg behandlingen via en av våre vanlige kontaktmuligheter.

Hvis du gjør bruk av din rett til å motsette deg behandlingen, vil denne avsluttes. Dett er dog med forbehold om fortsatt databehandling dersom vi kan fremvise tvingende nødvendige grunner til slik fortsatt behandling som overstyrer dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis dine personopplysninger behandles av oss for å drive med direktereklame, har du rett til å motsette deg denne behandlingen når du måtte ønske. Du kan utøve denne retten som angitt ovenfor. Hvis du gjør bruk av din rett til å motsette deg behandlingen, vil denne behandlingen for direktereklame avsluttes.

 • Rett til å sende inn klage i henhold til art. 77 av personvernforordningen: Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med GDPR, har du – uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler – rett til å sende inn klage til tilsynsmyndigheten, spesielt i medlemsstaten der du bor, arbeider eller er den påståtte overtredelsen fant sted, for eksempel:
  Uavhengig statlig senter for databeskyttelse Schleswig-Holstein eller Datatilsynet i Norge
  Holstenstraße 98, 24103 Kiel; 0431/988-1200; mail@datenschutzzentrum.de

Konkurranser

Vi innhenter en e-postadresse og eventuelt navn på meldingen fra alle deltakere som deltar i konkurransen for å kunne gjennomføre denne. Hobby innhenter, behandler og bruker dessuten navn, postadresse og annen kontaktinformasjon til å gi vinneren beskjed om at denne har vunnet. Disse opplysningene er en forutsetning for deltakelse i konkurranser. Du er ikke forpliktet til å oppgi disse opplysningene. Hvis du ikke oppgir disse opplysningene kan du imidlertid ikke delta i konkurransen eller ev. ikke vinne. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav b av personvernforordningen. Vi lagrer også informasjonen for bevisformål, til enhver hevdelse, utøvelse eller som forsvar av rettskrav og, om nødvendig, for oppfyllelse av juridiske, spesielt kommersielle og skattemessige, lagringsforpliktelser. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav f av personvernforordningen eller eventuelt den lovpålagte lagringsplikten iht. art.6 nr.1 bokstav c. Det skjer ingen automatisk beslutningstaking. Opplysningene som er angitt for konkurransen vil slettes maksimalt 1 måned etter vellykket utsendelse av premie. De andre opplysningene som ble oppgitt som del av konkurransen vil slettes maksimalt 1 måned etter vellykket utsendelse av premie. Hvis vi ber om ditt samtykke innenfor rammene av en konkurranse, vil din godtagelse eller avvisning ikke ha noen effekt på dine vinnermuligheter. Dette samtykket kan dessuten tilbakekalles når du måtte ønske.

Utgave: 01.07.2024