Bygget for ansvar

Vårt engasjement for mennesker og miljø

I mer enn 55 år har vi vært en selvsagt del av hjemregionen vår. Derfor føler vi oss spesielt forpliktet overfor menneskene og naturen rundt oss.

På denne siden kan du finne ut nøyaktig hva vi gjør for å beskytte det som er oss kjært.

Vår bærekraftstrategi er basert på tre søyle-modellen. I tillegg til et selskaps økologiske ansvar fokuseres det der også på sosialt og økonomisk engasjement. Innen alle disse tre søylene går Hobby foran med et godt eksempel.

Vårt sosiale ansvar

Vi er en av Nord-Tysklands største arbeidsgivere og lærlingebedrifter. Rettferdige lønninger, gode arbeidsvilkår og helsefremmende tiltak for våre medarbeidere er en selvfølge for oss, på samme måte som vårt engasjement mot rasisme og for like muligheter. Med Harald-Striewski-stiftelsen støtter vi i stort omfang allmennyttige prosjekter, blant annet innen idrett, utdanning, kulturminnevern og sosiale spørsmål.

I seks lærlingeløp gir vi vår kunnskap videre til neste generasjon, men fremmer også eksisterende medarbeidere med målrettet støtte og individuelle utviklingsplaner.

En egen helseavdeling tar seg av de ansattes ve og vel – fra exoskjelett som støtter ved løft via treningsprogrammer til vaksinetilbud for ansatte og deres familier.

Kulturopplevelser for skoleelever, et nytt orgel til kirken, støtte til foreninger – med Harald Striewski-stiftelsen viser selskapets grunnlegger sin sterke tilknytning til Fockbeck-regionen og kommunene rundt.

Vårt økologiske ansvar

Vi bruker naturressurser med omhu og investerer i moderne teknologi for å redusere energiforbruket og bruke fornybare energikilder. Når vi investerer i maskiner og anlegg, spiller bærekraft en avgjørende rolle. Med bruk av smart teknologi sørger vi for effektive prosesser, kortere avstander og mindre avfall. Sist, men ikke minst, bidrar vi med komfortable og prisgunstige fritidskjøretøy til at stadig flere mennesker gir avkall på flyreiser til fordel for campingferie.

 

Hva trykksaker angår, satser vi på små opplag og sertifisert klimanøytralt trykk. Messeutstyret vårt består for en stor del av modulelementer som kan brukes flere ganger.

Ved å renovere avløpskanalene på fabrikkområdet har vi tatt et viktig skritt i retning av miljøvern. En ny oljeutskiller er planlagt, og et portalvaskeanlegg vil redusere fremtidig vannforbruk betydelig.

Aktuelt prosjekt: Taket på bobilfabrikken vår byr på optimale forutsetninger for et solcelleanlegg. Med det kan vi ved hjelp av solenergi selv produsere en del av den strømmen vi bruker.

 

Vårt økonomiske ansvar

Vi hviler ikke på våre laurbær, men utvikler stadig nye ideer, designer og produkter. Slik sikrer vi ikke bare selskapets fremtid, men også medarbeidernes. Med gode relasjoner til forhandlere og leverandører sørger vi for produksjonskjeder uten problemer. En fremtidsrettet tenkemåte på alle områder sikrer Hobbys økonomiske og driftsmessige uavhengighet.

Vi tenker modig fremover: Med nye produkter som beachy og MAXIA-serien er vi i takt med tidsånden. På den måten sikrer vi selskapets fremtid og forblir en pioner innen innovasjon.

Med topp moderne maskiner og det siste innen teknologi og systemer oppfyller vi kundenes høye kvalitetskrav, holder tritt med den økende automatiseringen og beskytter selskapet vårt mot hackerangrep.

Vi har tett kontakt med forhandlerne og leverandørene våre, og med et nettverk med mer enn 350 representanter over hele Europa byr vi kundene våre på topp service både hjemme og på reiser.

Også interessant:

Bygd for livet

Topp moderne maskiner og teknikk møter håndarbeid og fingerspissfølelse. Resultatet: campingvogner, bobiler og bybobiler bygd for livet. Og da mener vi ikke bare toppkvalitet, men også planløsninger, utstyrsdetaljer og tekniske nyvinninger som gjør ferien din til ditt livs beste. Ikke for ingenting har Hobby allerede i mange år vært markedsledende innen konstruksjon av campingvogner.

Tall, data og fakta

Vi kommer til poenget: Her finner du alt om salgstall, produksjonsfakta, priser og mye mer.