Verklaring inzake gegevensbescherming

van Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Wij vinden gegevensbescherming belangrijk

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens staat bij ons centraal.

Als u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres van uw internet-serviceprovider op, evenals de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de websites en een veilige werking van de server. Deze gegevens worden niet persoonlijk geanalyseerd.

Indien u ons gegevens via het contactformulier toestuurt, worden deze in het kader van van de gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om uw vraag te bewerken. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet doorgegeven aan derden.

Verantwoordelijke instantie: 
Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
Duitsland

+49 (0)4331 - 6060
info(at)hobby-caravan.de

Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

Ons online-aanbod kunt u in principe gebruiken zonder uw identiteit vrij te geven. Als u goederen bestelt, ons aanvragen stuurt, een gebruikersaccount opent of u zich voor onze nieuwsbrief registreert, vragen wij uw naam, uw contactgegevens en andere informatie die wij van u nodig hebben.

Wij gebruiken die door u meegedeelde gegevens om de overeenkomst uit te voeren, u catalogi toe te sturen, om uw vragen te beantwoorden, uw orders af te handelen en de wettelijke regelgeving na te leven.

Andere persoonsgebonden gegevens worden niet geregistreerd, tenzij u ons daartoe toestemming geeft, bijv. bij een bestelling van catalogi.

A) Alleen voor het verzenden van catalogi: de gegevens, nodig voor de bestelling van catalogi, worden opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd en aan de dienstverlener van catalogi doorgegeven. Na een succesvolle bezorging worden uw gegevens gewist als u niet met verder gebruik heeft ingestemd.

B) Handelspartners en bijkomende informatie: bovenop punt A stemt u ermee in dat een van onze officiële distributeurs uit uw buurt persoonlijk contact met u opneemt. Daartoe worden uw gegevens opgeslagen en aan officiële distributeurs in uw buurt doorgegeven. Bovendien stemt u ermee in per post of nieuwsbrief bijkomende informatie te ontvangen over nieuwe producten, events, wedstrijden, beurzen en andere thema’s. Tot uw intrekking worden uw gegevens daartoe opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd en doorgegeven voor de uitvoering van de betreffende dienst.

Als u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, gebruiken wij uw e-mailadres ook om deze nieuwsbrief te sturen. Deze toestemming kunt u te allen tijde ook voor de toekomst intrekken, door u van de nieuwsbrief af te melden.

Wij vragen andere ondernemingen en Hobby-handelspartners om opdrachten voor ons uit te voeren, bijv. aanvragen te bewerken, de nieuwsbrief te versturen, bestellingen af te handelen en ontmoetingen met klanten resp. Family Week te organiseren, evenals de firma GiroSolution AG, Frickingen en de firma Steckhan & Peters, Harrislee/Flensburg. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie, die ze nodig hebben om hun opdrachten te vervullen. De dienstverleners mogen deze informatie echter niet gebruiken voor andere doeleinden, ze zijn verplicht de informatie volgens deze verklaring en de betreffende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.

Wij verstrekken gegevens over onze klanten als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dat doorgeven vereist is om contractuele overeenkomsten uit te voeren of om onze rechten, de rechten van onze klanten of derden te beschermen.

Automatisch opgeslagen, niet-persoonsgegevens

Als u onze websites bezoekt, slaan wij soms om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op. Het kan hierbij gaan om het type en de versie van de gebruikte browser, datum en tijdstip van de toegang, evenals het IP-adres.

Deze gegevens worden dan echter anoniem gemaakt en enkel gebruikt voor statistische doeleinden of om onze internet- en onlinediensten te verbeteren.

Deze geanonimiseerde gegevens worden – gescheiden van persoonsgegevens – op veilige systemen opgeslagen en kunnen niet aan individuen worden toegekend. Dat betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd blijven.

Cookies

Als u onze website bezoekt, slaan wij eventueel informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver aan uw browser worden doorgegeven en op de harde schijf worden opgeslagen. Enkel het internetprotocoladres wordt daarbij opgeslagen; geen persoonsgegevens. Door de informatie die in de cookies wordt opgeslagen, kunt u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch herkend worden, wat het gebruik vereenvoudigt.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te aanvaarden. Als u wilt dat uw computer bij het volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen naar “Cookies weigeren”. De juiste stappen vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn bij het gebruik van sommige onderdelen van onze websites.

Binnen ons onlineaanbod worden op grond van onze gerechtvaardigde belangen inzake analyse, optimalisering en rendabiliteit van ons onlineaanbod de diensten van Performance Advertising Deutschland GmbH gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking- en targetingmaatregelen door in de instellingen van uw browser cookies te weigeren.

Web Analytics

Etracker (https://www.etracker.com/en/data-privacy/):

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. Daarbij worden cookies gebruikt, die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers evenals de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of reclame mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door de internetbrowser op het eindtoestel van de gebruiker opgeslagen worden. etracker-cookies bevatten geen informatie die een gebruiker kunnen identificeren.

De met etracker aangemaakte gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen, hierdoor zijn ze onderhevig aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen inzake gegevensbescherming. etracker werd hieromtrent onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het label voor gegevensbescherming ePrivacyseal.

De gegevensverwerking gebeurt uit hoofde van art. 6, lid 1, lit f (gerechtvaardigd belang) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisering van ons onlineaanbod en onze website. Aangezien wij de privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en worden aanmeld- of toestelgegevens bij etracker omgezet in een eenduidige, maar niet aan een persoon toekenbare code. Een ander gebruik, verbinding met andere gegevens of het doorgeven aan derden gebeurt niet bij etracker.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de beschreven gegevensverwerking, indien die persoonsgebonden is. Uw bezwaar heeft voor u geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het sociale netwerk Google Plus

Deze website gebruikt de zogenoemde “G +1”-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt beheerd (“Google”). De knop is te herkennen aan het teken “G +1”. Als u geregistreerd bent bij Google Plus, kunt u met de knop “G +1” belangstelling voor onze website uitdrukken en inhoud van onze website op Google Plus delen. In dat geval slaat Google zowel de informatie op, dat u voor onze inhoud een “G +1” gegeven heeft, als informatie over de website, die u daarbij bekeken heeft. Uw “G +1” kan evt. samen met uw naam (evt. ook met foto, indien voorhanden) bij Google Plus in andere Google-diensten, bij Google-zoekopdrachten of in uw Google-profiel verschijnen. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google, uw rechten in verband hiermee en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Gebruik van knoppen voor sociale media

Om te voorkomen dat gegevens zonder uw medeweten worden doorgegeven aan dienstaanbieders, bijv. Facebook, Google, Pinterest of YouTube, gebruiken wij de “deel”-knoppen voor sociale media met een dubbelkliksysteem. Dat garandeert dat niet al bij de toegang tot de website persoonsgegevens aan de aanbieders van de sociale plug-ins doorgegeven worden, maar pas en uitsluitend als u op een van de plug-ins voor sociale media klikt. Pas dan worden evt. gegevens aan de betreffende dienstaanbieder doorgegeven en daar opgeslagen.

Integratie van YouTube

In ons online-aanbod hebben wij YouTube-video’s geïntegreerd, die op www.youtube.com opgeslagen zijn en rechtstreeks op onze website afgespeeld kunnen worden. Deze bevinden zich allemaal in de “uitgebreide modus voor gegevensbescherming”, d.w.z. dat over u als gebruiker geen gegevens aan YouTube doorgegeven worden als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden gegevens doorgegeven. Wij kunnen deze gegevensoverdracht niet beïnvloeden.

Meer informatie over de doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u hierna in de verklaringen inzake gegevensbescherming. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy.

YouTube LLC met hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Contactformulier/aanvragen/contact via e-mail

Op onze website kunt u ons aanvragen sturen via het contactformulier of via e-mail. Daarbij worden uw gegevens (inhoud van uw vraag, evt. bijgevoegde bestanden, evt. uw chassisnummer en datum), inclusief de door u daar vermelde contactgegevens (aanspreektitel, naam, familienaam, adres (optioneel), telefoonnummer (optioneel) en e-mail) voor de bewerking van de aanvraag en voor volgende vragen opgeslagen bij ons: Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH.

Om problemen met een product of dienst of om schade te behandelen, worden uw contactgegevens door ons – Hobby-Wohnwagenwerk, Ing. Harald Striewski GmbH – indien nodig voor verwerking aan een bevoegde Hobby-handelspartners doorgegeven. Als u dat niet wenst, deelt u ons dat uitdrukkelijk mee in uw bericht.

Wij bewaren de door u in het contactformulier en/of de e-mail vermelde gegevens tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of tot het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de bewerking van uw aanvraag). Wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Het gecodeerd doorgeven van de gegevens wordt niet gegarandeerd en wij adviseren geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier te versturen.

Veiligheid

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en voor ons actieve dienstverleners dienen zich te houden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Als wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voor wij ze doorgeven. D.w.z. dat uw gegevens niet door derden misbruikt kunnen worden. Onze veiligheidsmaatregelen worden permanent verbeterd en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden continu herwerkt. Gelieve na te gaan of u over de laatste versie beschikt.

Wijzigingen van onze verklaringen inzake gegevensbescherming

Wij houden ons het recht voor onze verklaringen inzake gegevensbescherming te wijzigen als dat door nieuwe technologieën nodig zou zijn. Gelieve na te gaan of u over de laatste versie beschikt. Als er belangrijke wijzigingen in deze verklaring inzake gegevensbescherming zijn, wijzen wij hierop op onze website.

Recht op informatie/bezwaar

U kunt ons te allen tijde contacteren als u informatie wenst over de persoonsgegevens, die wij over u opslaan. Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming aan ons intrekken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. In beide gevallen neemt u rechtstreeks contact op met ons. Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website met vragen inzake gegevensbescherming kunnen zich richten tot:

Dhr. Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3 24850 Schuby
Duitsland

+49 (0)4621 8526460
mail(at)konzept17.de

Stand: 30.11.2018