Verklaring inzake gegevensbescherming

van Hobby Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geeft u informatie over de wijze, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) in het kader van de uitvoering van onze diensten en voor ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals voor onze aanwezigheid op externe onlinekanalen, zoals onze socialemediaprofielen (hierna samen aangeduid als “onlineaanbod”). Voor de gebruikte begrippen, zoals “verwerking” of “verwerkingsverantwoordelijke”, verwijzen we naar de definities in art. 4 van de Algemene Verklaring Gegevensbescherming (AVG).

Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen

Verwerkingsverantwoordelijke

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek
+49 (0)4331 - 6060

info[at]hobby-caravan.de
Impressum: https://www.hobby-caravan.de/impressum/

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Frank Berns
Konzept 17 GmbH
Westring 3
24850 Schuby
Telefon: +49 4621 530 40 50
E-Mail: mail[at]konzept17.de  

 

Vastleggen van gegevens bij bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, als u zich dus niet registreert of ons op een andere wijze informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zog. “server-logfiles”). Als u onze website opvraagt, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn om u de website te tonen:

 • bezoek aan onze website
 • datum en tijdstip op het moment van de toegang
 • hoeveelheid verzonden gegevens in Byte
 • bron/verwijzing, van op welke website u op onze website terechtgekomen bent
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt IP-adres (evt. in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats conform art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor een betere stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere wijze verwerkt. Bij concrete aanwijzingen voor een onwettig gebruik behouden we ons echter het recht voor de server-logfiles later te controleren.

 

Contactopname

Als u met ons contact opneemt (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de gebruiker voor de bewerking van de contactopname en de afhandeling ervan volgens art. 6, lid 1, lit. b (bij (pre)contractuele betrekkingen) resp. art. 6, lid 1, lit. f (andere aanvragen) AVG verwerkt. Onze gerechtvaardigde belangen hierbij zijn het volledige behandelen en beantwoorden van uw aanvraag. De gegevens van de gebruiker kunnen in een Customer-Relationship-Management-systeem (“CRM-systeem”) of vergelijkbaar organisatiesysteem voor aanvragen opgeslagen worden.

We wissen de aanvragen zodra deze niet meer vereist zijn; voorts gelden de wettelijke verplichtingen inzake bewaring.

 

Hosting en e-mail versturen

We gebruiken hostingdiensten om de volgende diensten ter beschikking te stellen: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagplaats en diensten inzake gegevensbanken, versturen van e-mails, beveiliging en technisch onderhoud, nodig voor de werking van dit onlineaanbod.

Daarbij verwerken wij resp. onze hostingaanbieder basisgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractuele gegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van ons gerechtvaardigd belang voor een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit onlineaanbod volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG.

 

KAARTSYSTEMEN

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. A.h.v. deze dienst tonen we u onze locatie, zodat u ons gemakkelijker bereikt.

Al bij het opvragen van de onderliggende websites, waarin de kaart van Google Maps geïntegreerd is, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) aan de server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Dat gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u deze koppeling aan uw profiel bij Google niet wenst, meldt u zich af vóór de activering door de knop. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) op in een gebruikersprofiel en analyseert dat. Die analyse gebeurt in het bijzonder volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google voor het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel; daartoe dient u zich tot Google te richten.

Google LLC met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de EU-VS-overeenkomst inzake gegevensbescherming (“privacy shield”), die garandeert dat het Europese niveau inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Als u er niet mee instemt dat uw gegevens in de toekomst bij het gebruik van Google Maps aan Google worden doorgegeven, kunt u ook de webdienst van Google Maps volledig deactiveren door het gebruik van JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en bijgevolg de weergave van kaarten op deze website kunnen dan niet gebruikt worden.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u nalezen op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de bijkomende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Meer informatie over gegevensbescherming i.v.m. het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Integratie van OpenStreetMap

Deze website maakt gebruik van de API (programmeerinterface) van OpenStreetMap om geografische informatie visueel weer te geven. OpenStreetMap wordt op basis van Open Data Commons (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation aangeboden.

Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen inzake gegevensbescsherming door OSM vindt u hier: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 

 

WEBANALYSEDIENSTEN

Gebruik van externe diensten

Op onze website worden externe diensten gebruikt. Externe diensten zijn diensten van derden, die we op onze website gebruiken. Dat kan om verschillende redenen zo zijn, bijv. voor het embedden van video’s of voor de beveiliging van de website. Bij het gebruik van deze diensten worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan de aanbieder van deze externe diensten. Als we geen gerechtvaardigd belang voor het gebruik van deze diensten hebben, vragen we voor gebruik aan u als bezoeker van onze website toestemming, die u ten alle tijde kunt intrekken (art. 6, lid 1, lit. a AVG).  

Analytics

Voor de analyse van het gebruikersgedrag verwerken we persoonsgegevens van de bezoeker van de website. Door de analyse van de verzamelde gegevens kunnen we informatie over het gebruik van afzonderlijke onderdelen van onze website samenstellen. Hierdoor kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken. Met de gebruikte analysetools kunnen we bijv. gebruikersprofielen aanmaken om doelgerichte, op interesse afgestemde reclame te tonen, worden onze bezoekers bij een volgend bezoek aan onze website herkend, worden hun klik- en scrolgedrag evenals hun downloads gemeten, worden heatmaps opgesteld, wordt de opvraging van pagina’s herkend, de duur van het bezoek of het bouncepercentage gemeten en de afkomst van de bezoeker van de website (plaats, land, vanuit welke pagina de website wordt bezocht) achterhaald. M.b.v. de analysetools kunnen we onze activiteiten voor marktonderzoek en marketing verbeteren. 

Verwerking gebeurt enkel als u toestemming geeft voor deze gegevensverwerking (via onze banner voor toestemming op de website). De juridische grondslag voor deze verwerking is de toestemming (art. 6, lid 1, lit. a AVG). Zonder uw toestemming vindt bovengenoemde gegevensverwerking niet plaats. Als u uw toestemming (bijv. via de banner voor toestemming of andere mogelijkheden op deze website) intrekt, stoppen we de gegevensverwerking. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde verwerking tot de intrekking blijft onverlet.  

Google Analytics 4 

Op onze website maken we gebruik van de dienst Google Analytics. Aanbieder van de dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  

Door het gebruik van de dienst kunnen gegevens worden overgedragen aan een derde land (VS). De aanbieder is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework en biedt bijgevolg een gepast niveau van gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de gegevensbescherming van de aanbieder op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy.  

De dienst gebruikt op onze website de volgende cookies:  

NaamDuur opslagTypeDoeleinde
_ga400 dagen1st-Party CookieBevat een toevallig aangemaakte gebruikers-ID. A.d.h.v. deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op de website herkennen en de gegevens van vroegere bezoeken samenvoegen.
_ga_123454400 dagen1st-Party CookieVerzamelt gegevens hoe vaak een bezoeker een website bezoekt en gegevens over het eerste en laatste bezoek.

                                                 
Bovendien hebben we met Google een verwerkingsovereenkomst voor het gebruik van Google Analytics afgesloten. Door deze overeenkomst garandeert Google dat de gegevens in overeenstemming met de AVG verwerkt en de bescherming van de rechten van de betrokkenen gewaarborgd worden.  

Google Signals 

We gebruiken op onze website de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics 4. Aanbieder van de dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De analyse van uw gebruikersgedrag op meerdere toestellen gebeurt enkel na uw uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG. Dat geldt in het bijzonder als u gepersonaliseerde reclame heeft geactiveerd en uw toestellen met uw Google-account zijn verbonden. We ontvangen van Google uitsluitend statistische informatie en geen persoonsgegevens. Als u de analyse op meerdere toestellen wil beëindigen, kunt u bij de instellingen in uw Google-account de functie ‘gepersonaliseerde reclame’ deactiveren. 

Door het gebruik van de dienst kunnen gegevens worden overgedragen aan een derde land (VS). De aanbieder is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework en biedt bijgevolg een gepast niveau van gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de gegevensbescherming van de aanbieder op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy.  

Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de dienst Google Tag Manager. Aanbieder van de dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door het gebruik van de dienst kunnen gegevens worden overgedragen aan een derde land (VS). De aanbieder is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework en biedt bijgevolg een gepast niveau van gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de gegevensbescherming van de aanbieder op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

etracker (https://www.etracker.com/):

De aanbieder van deze website gebruikt diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. Daarbij worden cookies gebruikt, die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers evenals de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of reclame mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door de internetbrowser op het eindtoestel van de gebruiker opgeslagen worden. etracker-cookies bevatten geen informatie die een gebruiker kan identificeren.

De met etracker aangemaakte gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen, hierdoor zijn ze onderhevig aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen inzake gegevensbescherming. etracker werd hieromtrent onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het label ePrivacyseal voor gegevensbescherming .

De gegevensverwerking gebeurt uit hoofde van art. 6, lid 1, lit. f (gerechtvaardigd belang) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisering van ons onlineaanbod en onze website. Aangezien wij de privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en worden aanmeld- of toestelgegevens bij etracker omgezet in een eenduidige, maar niet aan een persoon toekenbare code. Een ander gebruik, verbinding met andere gegevens of het doorgeven aan derden gebeurt niet bij etracker.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de beschreven gegevensverwerking, indien die persoonsgebonden is. Uw bezwaar heeft voor u geen nadelige gevolgen. Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

Onlineshop

 

 

Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantaccout en voor de afhandeling van een overeenkomst

Volgens art. 6, lid 1, lit. b AVG worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt als u ons deze meedeelt bij de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een gebruikersaccount. Welke gegevens verzameld worden, blijkt duidelijk uit de invoer op het betreffende formulier. U kunt uw klantenaccount te allen tijde wissen door een bericht te sturen naar bovengenoemd adres van de verwerkingsverantwoordelijke. De door u meegedeelde gegevens slaan we op en gebruiken we voor de afhandeling van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van de overeenkomst of het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens, rekening houdend met bewaringstermijnen voor belasting- en handelsrecht en na het verstrijken van deze termijnen, gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of door ons verder gebruik van de gegevens wettelijk toegelaten is en voorbehouden werd, waarover we u hierna informeren.

Gegevens verzamelen bij bestelling

Als u in onze webshop iets wil bestellen, kunt u kiezen of u de nodige gegevens voor de bestelling slechts eenmaal voor deze bestelling invoert (gast) of dat u een klantenaccount aanmaakt, waardoor uw gegevens voor latere aankopen opgeslagen worden. Zowel de registratie als de aankoop als gast en bijgevolg de invoer van andere gegevens in onze webshop gebeuren op vrijwillige basis. Bij de registratie en de aankoop als gast worden alle gegevens opgevraagd, die we voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen nodig hebben. Voor een registratie moet u bovendien een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Hierdoor kunt u zich comfortabeler aanmelden, zonder al uw gegevens opnieuw in te voeren. We slaan uw gegevens alleen op om een klantenaccount aan te maken, waarmee we uw bestellingen kunnen registreren, uitvoeren en afhandelen. Voor latere bestellingen houden we uw gegevens herroepbaar bij. U kunt uw klantenaccount op elk moment wissen. Als u geen klantenaccount aanmaakt, slaan we uw gegevens op voor de uitvoering van de overeenkomst en wissen we deze, zodra we niet meer juridisch verplicht zijn deze op te slaan.

Voor de organisatie van de bestelling en de logistiek doen we een beroep op de firma OK Logistics GmbH & Co.KG, Itzehoer Straße 31-33, 24594 Hohenwestedt als gegevensverwerker. Om een behandeling van uw persoonsgegevens volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben we volgens artikel 28 AVG een verwerkingscontract afgesloten.

Doorgeven van persoonsgegevens aan expediteur
DHL

Als de goederen worden geleverd door de transportdienst DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven we uw e-mailadres volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG voor de levering van de goederen door aan DHL om een leveringstermijn te bepalen of de levering aan te kondigen, indien u daartoe in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. In het andere geval geven we voor de levering volgens art. 6, lid 1, lit. b AVG enkel de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan DHL. Enkel de vereiste gegevens voor de levering van de goederen worden doorgegeven. In dat geval kan de leveringstermijn niet met DHL overeengekomen worden resp. is een aankondiging van de levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst bij bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke of de transportdienst DHL ingetrokken worden.

UPS

Als de goederen worden geleverd door de transportdienst UPS (United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven we uw e-mailadres volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG voor de levering van de goederen door aan UPS om een leveringstermijn te bepalen of de levering aan te kondigen, indien u daartoe in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. In het andere geval geven we voor de levering volgens art. 6, lid 1, lit. b AVG enkel de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan UPS. Enkel de vereiste gegevens voor de levering van de goederen worden doorgegeven. In dat geval kan de leveringstermijn niet met UPS overeengekomen worden resp. is een aankondiging van de levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst bij bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke of de transportdienst UPS ingetrokken worden.

GLS

Als de goederen worden geleverd door de transportdienst GLS (General Logistics Systems, Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein), geven we uw e-mailadres volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG voor de levering van de goederen door aan GLS om een leveringstermijn te bepalen of de levering aan te kondigen, indien u daartoe in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. In het andere geval geven we voor de levering volgens art. 6, lid 1, lit. b AVG enkel de naam van de ontvanger en het leveringsadres aan GLS. Enkel de vereiste gegevens voor de levering van de goederen worden doorgegeven. In dat geval kan de leveringstermijn niet met GLS overeengekomen worden resp. is een aankondiging van de levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst bij bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke of de transportdienst GLS ingetrokken worden.

Externe betalingsprovider

We doen een beroep op onderstaande externe betalingsproviders, die een platform aanbieden waarmee gebruikers en wij betaaltransacties kunnen uitvoeren.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
E-mail: impressum[at]paypal.com
Handelsregisternummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349
Verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Doel van de verwerking

Volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG – Toestemming van de betrokkene
Volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG – Uitvoering van overeenkomsten, uitvoering van precontractuele maatregelen
Volgens art. 6, lid 1, lit. f HVG – Gerechtvaardigd belang (doeltreffende en veilige betalingsmogelijkheid)

Soort verwerkte gegevens bij de betalingsprovider

 • Basisgegevens, bijv. naam, adres
 • Bankgegevens, bijv. rekeningnummer, nummer van kredietkaart, wachtwoorden, TAN-code en controlegetal, gegevens over de ontvanger

Deze gegevens zijn nodig om de transactie te kunnen uitvoeren; ze worden alleen door de betalingsprovider verzameld en daar opgeslagen.
We ontvangen geen informatie over uw rekening of uw kredietkaart, maar alleen een bevestiging als de betaling uitgevoerd of geweigerd werd.

In bepaalde gevallen worden de gegevens voor controle van de identiteit en kredietwaardigheid door de betalingsprovider aan inlichtingendiensten verstrekt. Daarbij gelden de AHV en bepalingen inzake gegevensbescherming van de betalingsprovider.

Voor de betaling gelden de AHV en bepalingen inzake gegevensbescherming van de betalingsprovider. Daarin vindt u ook verdere informatie om uw recht op intrekking, informatie en andere rechten als betrokkene te doen gelden.

Flockler

Voor de weergave van inhoud op sociale media op onze website maken we gebruik van de dienst Flockler, Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere, Finland, die voor een samenvoeging van relevante socialemediakanalen zorgt en deze op onze website weergeeft. De bepalingen inzake gegevensbescherming en meer informatie over deze dienstverlener vindt u op: flockler.com/privacy-policy.

SOCIALE NETWERKEN / SOCIALE MEDIA

Facebook

Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor analyse, optimalisering en rendabele werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6, lid 1, lit. f AVG maken we gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland beheerd wordt (“Meta Platforms Ireland”). Dat kan inhoud omvatten, zoals foto’s, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dat onlineaanbod op Facebook kunnen delen. De lijst van de Facebook-plug-ins en hoe deze eruit zien, kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Als een gebruiker in het onlineaanbod een functie met een dergelijke plug-in opvraagt, maakt zijn toestel rechtstreeks verbinding met de servers van Meta Platforms Ireland. De inhoud van de plug-in wordt door Meta Platforms Ireland rechtstreeks naar het toestel van de gebruiker gestuurd en hierdoor in het onlineaanbod opgenomen. Zo kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen van de gebruikers opgemaakt worden. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook m.b.v. deze plug-in verzamelt en we brengen de gebruikers daarom op de hoogte van onze kennis.

Door de installatie van de plug-in ontvangt Meta Platforms Ireland de informatie dat een gebruiker die pagina van het onlineaanbod opgevraagd heeft. Als de gebruiker bij Facebook aangemeld is, kan Meta Platforms Ireland het bezoek aan zijn Facebookaccount koppelen. Als gebruikers met de plug-ins interageren, bijv. door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of commentaar te sturen, wordt de relevante informatie door uw toestel rechtstreeks naar Meta Platforms Ireland verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Meta Platforms Ireland, kan Meta Platforms Ireland toch zijn IP-adres vinden en opslaan. Volgens Meta Platforms Ireland wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta Platforms Ireland, evenals uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy als gebruiker te beschermen, vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van Meta Platforms Ireland: https://www.facebook.com/about/privacy

Als een gebruiker lid is van Meta Platforms Ireland en niet wil dat Meta Platforms Ireland via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan de door Meta Platforms Ireland opgeslagen lidmaatschapgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies wissen voordat hij ons onlineaanbod gebruikt. Er zijn meer instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden mogelijk in de instellingen van het Facebook-profiel:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of via de Europese website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen gebeuren onafhankelijk van het platform, d.w.z. dat ze overgenomen worden op alle toestellen, zoals desktopcomputer of mobiele toestellen.

YouTube

Deze website maakt gebruik van de YouTube-embeddingsfunctie voor het tonen en afspelen van video’s van het platform “YouTube” van Google Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Daarbij wordt de uitgebreide modus voor gegevensbescherming toegepast, waarbij volgens de informatie van de provider gebruikersinformatie pas bij het afspelen van de video(’s) wordt opgeslagen. Als geëmbedde YouTube-video’s worden afgespeeld, gebruikt de provider “YouTube”-cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens “YouTube” dient deze o.a. om videostatistieken te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld als u een video aanklikt. Als u deze koppeling aan uw profiel bij YouTube niet wenst, meldt u zich af vóór de activering door de knop. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-aangemelde gebruikers) op in een gebruikersprofiel en analyseert dat. Die analyse gebeurt in het bijzonder volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google voor het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel; daartoe dient u zich tot YouTube te richten.

Ongeacht of de geëmbedde video wordt afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een koppeling met het Google-netwerk “DoubleClick” gemaakt, wat zonder onze invloed bijkomende processen voor gegevensverwerking kan in werking zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

TikTok

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor analyse, optimalisatie en een rendabele werking van onze website in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG gebruiken wij TikTok Pixel, beheerd door de aanbieders TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (beide worden hierna samen als ‘TikTok’ aangeduid).

De TikTok Pixel is een uittreksel van een JavaScript-code waarmee we activiteiten van bezoekers op onze website kunnen begrijpen en traceren. De TikTok Pixel verzamelt en verwerkt daartoe informatie over de bezoekers van onze website of hun gebruikte apparaten (zog. eventgegevens).

De via de TikTok Pixel verzamelde eventgegevens worden gebruikt voor de targeting van onze reclameboodschappen, voor een betere aflevering van advertenties en voor gepersonaliseerde reclame. Daartoe worden de eventgegevens, die op onze website met de TikTok Pixel verzameld worden, doorgegeven aan TikTok.

Bij deze eventgegevens gaat het deels om informatie die door de gebruiker in het gebruikte eindapparaat is opgeslagen. Via de TikTok Pixel worden bovendien ook cookies gebruikt waarmee informatie op het door de gebruiker gebruikte eindapparaat wordt opgeslagen. Dergelijk opslaan van informatie door de TikTok Pixel of toegang tot informatie die al op het eindapparaat is opgeslagen, gebeurt enkel met je toestemming. Juridische grondslag voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens door ons aan TikTok is daarom art. 6 lid 1 lit. a AVG.

Het verzamelen en doorgeven van de eventgegevens gebeurt door ons en TikTok als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. We hebben met TikTok afspraken gemaakt over de verwerking als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waarin de verdeling van de verplichtingen inzake gegevensbescherming tussen ons en TikTok is bepaald. In deze overeenkomst hebben wij en TikTok onder andere afgesproken

 • dat wij ervoor verantwoordelijk zijn je alle informatie conform art. 13 en 14 AVG over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens ter beschikking te stellen;
 • dat TikTok ervoor verantwoordelijk is de rechten van de betrokkene conform art. 15 tot 20 AVG te doen gelden m.b.t. de door Facebook Ireland volgens de gezamenlijke verwerking opgeslagen persoonsgegevens.

De overeenkomst tussen ons en TikTok kun je opvragen op ads.tiktok.com

TikTok is alleen verantwoordelijk voor de verwerking na het doorgeven van de eventgegevens. Meer informatie over de verwerkingswijze van persoonsgegevens door TikTok, inclusief de juridische grondslag waarop TikTok zich baseert, evenals de mogelijkheden om je rechten tegenover TikTok te doen gelden, vind je in de richtlijn inzake gegevensbescherming van TikTok op www.tiktok.com.

Facebook- en Instagram-fanpagina

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH maakt voor de op Facebook en Instagram aangeboden informatiediensten gebruik van het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Rand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

We wijzen u erop dat u deze fanpagina’s en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. opmerkingen geven, delen, beoordelen). Als alternatief kunt u de informatie en aanbiedingen, die op deze website aangeboden worden, ook opvragen via onze website op www.hobby-caravan.de.

Bij een bezoek aan onze fanpagina registreert Meta Platforms Ireland o.a. uw IP-adres en andere informatie, die in de vorm van cookies op uw pc voorhanden is. Deze informatie wordt gebruikt om ons als beheerder van de Facebook-pagina’s statistische informatie over het gebruik van de websites ter beschikking te stellen. Meer informatie hierover geeft Meta Platforms Ireland op de volgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De gegevens die in verband hiermee over u worden verzameld, worden door Meta Platforms Ireland verwerkt en daarbij evt. aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. Welke informatie Meta Platforms Ireland krijgt en hoe deze wordt gebruikt, beschrijft Meta Platforms Ireland algemeen in zijn richtlijnen inzake gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie om contact op te nemen met Meta Platforms Ireland en instelmogelijkheden voor reclame. De richtlijnen inzake gegevensgebruik vindt u op de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy

De volledige richtlijnen inzake gegevensbescherming van Meta Platforms Ireland vindt u hier:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

De volledige richtlijnen inzake gegevensbescherming van Instagram vindt u hier:

https://help.instagram.com/519522125107875

Op welke manier Meta Platforms Ireland de gegevens van uw bezoek van Facebook- en Instagram-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in welke omvang activiteiten op de pagina’s aan individuele gebruikers worden gekoppeld, hoe lang Meta Platforms Ireland deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de pagina aan derden doorgegeven worden, vermeldt Meta Platforms Ireland niet duidelijk en weten ook wij niet.

Als u een Facebook- of Instagrampagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw eindtoestel is toegekend, aan Meta Platforms Ireland doorgegeven. Volgens informatie van Meta Platforms Ireland  wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij “Duitse” IP-adressen) en na 90 dagen gewist. Meta Platforms Ireland slaat bovendien informatie op over de eindtoestellen van zijn gebruikers (bijv. bij de functie “aanmeldbericht”); evt. kan Meta Platforms Ireland zo IP-adressen aan individuele gebruikers toekennen.

Als u als gebruiker momenteel bij Facebook of Instagram aangemeld bent, bevindt zich op uw eindtoestel een cookie met uw identificatie. Zo kan Meta Platforms Ireland nagaan dat u deze website bezocht hebt en hoe u deze gebruikt heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere Facebook- en Instagrampagina’s. Via “vind-ik-leuk”-knoppen op websites kan Meta Platforms Ireland uw bezoek aan deze website registreren en aan uw profiel koppelen. A.h.v. deze gegevens kan inhoud of reclame aan uw voorkeuren aangepast en aangeboden worden.

Als u dat wil vermijden, moet u zich bij Facebook of Instagram afmelden resp. de functie “aangemeld blijven” deactiveren, de cookies op uw toestel wissen, uw browser afsluiten en opnieuw starten. Op die manier wordt informatie voor Facebook, waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, gewist. Zo kunt u onze website gebruiken zonder u te identificeren. Als u interactieve functies van de website wil gebruiken (vind ik leuk, opmerking plaatsen, delen, berichten enz.), verschijnt een aanmeldvenster. Als u zich aanmeldt, bent u voor Meta Platforms Ireland  opnieuw als welbepaalde gebruiker herkenbaar.

Uitleg over hoe u beschikbare informatie kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende supportpagina’s van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy. Als aanbieder van een informatiedienst verzamelen en verwerken wij verder geen gegevens bij uw gebruik van onze dienst.

Als u vragen heeft over ons informatieaanbod, kunt u ons bereiken op info[at]hobby-caravan.de.

Meer informatie over Meta Platforms Ireland en andere sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen, vindt u ook op www.youngdata.de

 

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETING

Aanmelding voor onze nieuwsbrief via e-mail

Als u zich voor onze nieuwsbrief via e-mail aanmeldt, sturen we u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Een verplicht gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Andere gegevens verstrekt u vrijwillig; die worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Om de nieuwsbrief te versturen, gebruiken we het zogenoemde double-opt-inproces. Dat houdt in dat we u onze nieuwsbrief via e-mail pas sturen als u ons uitdrukkelijk bevestiging gegeven heeft dat u akkoord gaat met het versturen van nieuwsbrieven. We sturen u dan een bevestigingse-mail, waarin u door op een link te klikken, bevestigt dat u in de toekomst nieuwsbrieven wil ontvangen.

Door de activering van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG. Bij de aanmelding op de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres op, dat door uw internetprovider is toegekend, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding om mogelijk misbruik van uw e-mailadres in de toekomst te kunnen nagaan. De door ons bij de aanmelding op de nieuwsbrief verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden in het kader van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde van de nieuwsbrief afmelden via de daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Naar keuze kunt u direct via onze ledenzone de instellingen aanpassen of u via het formulier daar van de nieuwsbrief afmelden. Na de afmelding wordt uw e-mailadres meteen in de verdeler van onze nieuwsbrieven gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van uw gegevens voorbehouden, dat wettelijk toegelaten is en waarvan we u in deze verklaring op de hoogte brengen.

Gebruik van de verzenddienstverlener “CleverReach”

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst, waarmee het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u ingevoerde gegevens om de nieuwsbrief te ontvangen (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Door onze met CleverReach gestuurde nieuwsbrieven kunnen we het gedrag van de ontvanger ervan analyseren. Zo kunnen we o.a. analyseren hoeveel ontvangers het bericht van de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief geklikt werd. M.b.v. zogenoemde conversietracking kunnen we bovendien analyseren of na het aanklikken van een link in de nieuwsbrief een vooraf bepaalde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) plaatsvindt. Meer informatie over gegevensanalyse door de nieuwsbrief van CleverReach vindt u ophttps://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u van de nieuwsbrief af te melden. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onverlet.

Als u geen analyse door CleverReach wenst, meldt u zich af van de nieuwsbrief. Daartoe is er in elke nieuwsbrief een link beschikbaar. U kunt zich ook rechtstreeks op onze website als ontvanger afmelden.

De door u voor de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt van de nieuwsbrief, en daarna zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Dat heeft geen betrekking op gegevens, die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor de ledenzone).

Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz

Met CleverReach hebben we een overeenkomst inzake gegevensverwerking afgesloten, bij het gebruik van CleverReach gelden de strenge bepalingen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in volle omvang.

Versturen van de nieuwsbrief via e-mail aan bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres bij de aankoop van goederen of diensten verstrekt heeft, behouden we ons voor u via e-mail regelmatig aanbiedingen over soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment toe te sturen. Daartoe hebben we volgens § 7, lid 3 UWG (Wet inzake oneerlijke concurrentie) geen afzonderlijke toestemming nodig. De gegevensverwerking gebeurt in dat geval alleen op basis van ons gerechtvaardigd belang voor directe, gepersonaliseerde marketing volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG. Als u aanvankelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dat doeleinde, versturen wij u geen e-mails. U heeft het recht te allen tijde voor de toekomst bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw e-mailadres voor bovengenoemd marketingdoeleinde door een mededeling aan de voordien genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Daartoe betaalt u alleen de kosten voor deze mededeling volgens het basistarief. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden meteen stopgezet.

Marketing via brief

Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor directe, gepersonaliseerde marketing behouden we ons het recht voor uw voor- en familienaam, uw postadres en – indien we deze extra gegevens in het kader van de contractuele relatie van u ontvangen hebben – uw aanspreektitel, academische graad, uw beroep, sector- of handelsnaam volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG op te slaan en te gebruiken om u via de post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en gebruik van uw gegevens voor dat doeleinde door een bericht aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Ledenzone

U kunt zich in de ledenzone registreren. Voor uw registratie verwerken we persoonsgegevens (naam, voornaam, aanspreektitel, geboortedatum, e-mailadres) op basis van art. 6, lid 1, lit. b AVG voor de uitvoering van de contractuele relatie en voor een ondubbelzinnige identificatie.

In de ledenzone kunt u zich abonneren op ons tijdschrift “Hobby Heute”, dat regelmatig verschijnt. Om het abonnement te beheren en u het tijdschrift te kunnen toesturen, verwerken we uw adresgegevens op basis van art. 6, lid 1, lit. b AVG en geven we deze gegevens door aan onze verzenddienstverlener Möller Druck und Verlag GmbH.

Op verzoek kunt u in de ledenzone uw lokale distributeur opzoeken en hem uw contactgegevens bezorgen, zodat hij u op de hoogte kan houden van aanbiedingen en informatie. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven op basis van uw toestemming volgens art. 6, lid 1, lit. a AVG. Deze toestemming kunt u daar ook te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Rechten van de betrokkenen

In de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke inzake de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten als betrokkene (recht van inzage en tussenkomst), waarover we u hierna informeren.

 • Recht van inzage volgens art. 15 AVG: u heeft in het bijzonder het recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of de criteria om die termijn te bepalen, het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking ervan wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken, het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van uw gegevens wanneer deze niet door ons bij u werden verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en evt. nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking, het recht om op de hoogte te worden gesteld welke waarborgen volgens art. 46 AVG er zijn bij het doorgeven van uw gegevens aan derde landen/
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: u heeft het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en/of vervollediging van bij ons opgeslagen, onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG: u heeft het recht wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen als voldaan is aan de voorwaarden van art. 17, lid 1 AVG. Dat recht geldt echter in het bijzonder niet als de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is.
 • Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: u heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen zolang u de juistheid ervan betwist en deze gecontroleerd wordt, als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; als u uw gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar aantekent omwille van uw specifieke situatie, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen.
 • Recht om op de hoogte te worden gesteld volgens art. 19 AVG: heeft u het recht op rectificatie, het recht op wissing of het recht op beperking van de verwerking bij de verwerkingsverantwoordelijke ingesteld, is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie uw persoonsgegevens verstrekt werden, deze rectificatie, wissing van gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten. U heeft het recht van deze ontvangers op de hoogte gebracht te worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: u heeft het recht uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dat technisch haalbaar is.
 • Recht op intrekking van verstrekte toestemmingen volgens art. 7, lid 3 AVG: u heeft het recht te allen tijde voor de toekomst een verstrekte toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken. Bij intrekking wissen we de betrokken gegevens onverwijld, tenzij verdere verwerking door een rechtsgrond zonder toestemming toegelaten is. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot op het moment van de intrekking onverlet.
 • Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG: u heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze verwerken na het afwegen van belangen, waarbij we oordelen dat ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt. U kunt bezwaar aantekenen via de bovengenoemde manieren om contact op te nemen.

Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, staken we de verwerking van de betrokken gegevens. Verdere verwerking blijft ons echter voorbehouden als we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing, heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dat bezwaar kunt u aantekenen via de bovengenoemde manieren.
Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, staken we de verwerking van de betrokken gegevens voor directe-marketingdoeleinden.

 • Recht om klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de AVG, heeft u – onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte – het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, bijv.
  Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
  Holstenstraße 98, 24103 Kiel; 0431/988-1200; mail@datenschutzzentrum.de

 

Stand: 13.05.2020